רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה ב-2 מתחמים/מגרשים למסחר ותעשייה באזור תעשייה קצרין 

מספר מכרז: צפ/204/2022

המכרז הוא חלק מתכנית 220-0511089, שמטרתה הסדרת הפעילות התעשייתית והמסחרית באזור התעשייה בקצרין אשר גודלו כ-1148 דונם וממוקם בצידה המזרחי של העיר. במסגרת פעילותו במתחמים/מגרשים המשווקים תותר הקמת מבנים למסחר ותעשייה כגון תעשיה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה ושירותים לוגיסטיים, משרדים, מסחר קמעונאי וסיטונאי, בנקים ושירותים פיננסיים, מסעדות ומזנונים, אולמות כינוס ואירועים, שטחי תצוגה לירידים ועוד.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 12/09/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. מכרז ללא מחיר מינימום.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220204

 

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי מקוון להתקשרות בחוזה חכירה לשטח ביעוד אזור מסחרי מיוחד במתחם "קצין העיר", ירושלים

מספר מכרז: ים/189/2022

המכרז הוא חלק מתכנית 2617 במסגרתה המגרש מיועד ל-'אזור מסחרי מיוחד' והשימושים הינם מרכז עסקים, מסחר, בתי מלון ומגורים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 05/09/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220189

 

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה לבניית 59 יח"ד למגורים ב-3 מתחמים במורדות ב, אבו גוש 

מספר מכרז: ים/198/2022

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1065 'אבו גוש – רובע מערבי' הכוללת שטח בגודל של כ-230 דונם. השכונה מרוחקת כקילומטר צפון מערבית מצומת תחנת המשטרה ההיסטורית. שלוחת הרכס מקבילה לדופן הישוב יד השמונה הממוקם מערבית לתכנית. חלקה הצפוני של השכונה ממוקם למרגלות כפר הנוער קריית יערים החלק המערבי של היישוב מתאפיין בפיתוח חדש ומודרני יחסית ללב הכפר ההיסטורי. השכונה מציעה 595 יח"ד חדשות תוך שמירה על אופי הדיור הייחודי במקביל לציפוף פתרונות דיור לכדי 7 יח"ד לדונם נטו בממוצע. הבינוי נעשה בצמוד לבינוי הקיים בכדי להימנע מגלישה מיותרת לשטחי טבע רגישים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 19/09/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220198

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה לבניית 170 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה בשכונת "נאות שמיר", רמלה (מערב) 

מספר מכרז: מר/195/2022

המכרז הוא חלק מתכנית לה/6/170 המצויה בהליכי מימוש ואכלוס מתקדמים אשר מטרתה הינה הקמת שכונת מגורים חדשה במערב רמלה בת 3,700 יח"ד בבנייה רוויה בבניינים עד 18 קומות וכוללת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, מגורים ומשרדים עם חזית מסחרית, מגורים מיוחדים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחי מסחר ותעסוקה, מרכז תחבורה, אצטדיון ספורט, חניון ושטח לתכנון בעתיד.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 01/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. התחרות במכרז תהיה על ההצעה הגבוהה ביותר או לפי שיטת מקסום רווחים, הכול בהתאם להוראות שיפורטו בתנאי המכרז.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220195

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה לבניית 351 יח"ד ב-7 מגרשים בבנייה רוויה ברהט 

מספר מכרז: בד/201/2022

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1044 'רהט דרום שלב ב' למתחמים 9,10,12 . השכונות משלבות עירוניות תוך הדגשת הערכים והאיכויות של מגורים בעיר מחד והתאמה למאפייני האוכלוסייה הבדואית מאידך. המתחמים כוללים שדרה מרכזית, שדרה משנית, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, מסחר, יער ומים טבעיים זורמים בנחלים שמסביב.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 29/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. התחרות במכרז תהיה על ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למחיר הקרקע, הכול בהתאם להוראות שיפורטו בתנאי המכרז .

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220201

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז מקוון לקבלת זכויות חכירה לבניית 330 יח"ד ב-5 מגרשים בבנייה רוויה ברהט 

מספר מכרז: בד/202/2022

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/1084 'רהט דרום שלב ב' המתייחסת למתחמים 13,14 השכונות משלבות את האיכויות של מגורים בעיר מחד והתאמה למאפייני האוכלוסייה הבדואית מאידך. המתחמים כוללים שדרה מרכזית, שדרה משנית, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, מסחר, יער ומים טבעיים זורמים בנחלים שמסביב.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 29/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. התחרות במכרז תהיה על ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למחיר הקרקע, הכול בהתאם להוראות שיפורטו בתנאי המכרז .

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220202

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS