רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לבנייה של כ- 296 יח"ד בשני מגרשים להשכרה לטווח ארוך בצומת פת, ירושלים. שטח התכנית הוא כ-8.5 דונם ונמצא בשולי שכונת הקטמונים ומהווה חוליה ראשונה בשרשרת המניעה את רעיון הבינוי-פינוי-בינוי.

המכרז הוא חלק מהשכונה המוקמת כחלק מתכנית 101-0252379 "תוספת יח"ד, שטחי מסחר, מבנה לצרכי ציבור ושטח ציבורי פתוח בצומת פת" השוכנת דרומית לפינת רחוב גולמב ורחוב פת מול פארק הצבאים. מדובר בתוספת לשכונת פת אשר התפתחה עד צומת פת. בזכות מיקומה האטרקטיבי של השכונה אשר משיקה לציר תחבורה ראשי, מוטה תחבורה ציבורית, מהווה גשר עירוני המחבר בין השכונות, נוצר צורך להקצות מחדש שטחים לטובת מגורים, מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.

כחלק מתכנון בנייה אשר לוקח בחשבון את כל צרכי האוכלוסייה, כל 296 יחידות הדיור שאושרו בשכונה מיועדות להשכרה. הדירות יתחלקו על פני 2 מגדלי מגורים בני 30 קומות ו2 בנייני מגורים ומסחר בני 9 קומות. הבניינים יהיו בעלי חזית מסחרית ולובי כניסה לבניין ו5 קומות חנייה תת קרקעית. בנוסף, יוקם בניין בן 7 קומות ועוד 5 קומות תת קרקעיות לטובת חניה. הבניין ישמש למוסדות ציבור הכוללים גני ילדים, לשכת רווחה, בית כנסת, מתנ"ס ועוד. המעבר הקיים מרחוב פת לרחוב השומר ישמר כדרך להולכי רגל.

התכנית תהווה פתרון השכרה לצעירים ומשפחות בלב אזורי הביקוש של ירושלים בשכונה איכותית ומרכזית במחירים מפוקחים הכוללת את כל הפתרונות במקום אחד (חינוך בלתי פורמלי, מסחר, דרכים ונתיבים רחבי ידיים להולכי רגל).

במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש, בגין השטחים שפרטיהם ואפשרויות הבניה עליהם יפורסמו בחוברת המכרז. בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח , אגרות והיטלים לרשות המקומית ודמי הקמה לתאגיד המים והביוב, הכל כמפורט בחוברת המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים, ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 20/12/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210255