רוב הציבור בישראל תומך בהענקת סיוע ממשלתי לסטודנטים, כמו זה המוענק לאברכים שתורתם אומנותם, כך עולה מסקר שערך השבוע פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה. הסקר נערך בעיצומה של הסערה שהתחוללה בעקבות כוונת הממשלה לאשר את חוק האברכים

הצעת החוק שהגיש ח"כ משה גפני (יהדות התורה) נועדה לעקוף את פסיקת בג"ץ מחודש יוני האחרון ולהבטיח מלגות בהיקף מאות מיליוני שקלים לאברכים. בניסיון לרכך את ההתנגדות להצעת החוק, הממשלה צפויה לכלול בהצעת החוק הכרה בזכאותם לקצבה של סטודנטים שמעמדם הכלכלי מקביל לזה של האברכים הזכאים לקצבה - כך שלא יפלה, לכאורה, בין שני הציבורים ויעמוד במבחן בג"ץ.

הקריטריונים שתקבע הממשלה לקבלת הקצבה יהיו סטודנטים לתואר ראשון, הורים לשלושה ילדים שאינם מחזיקים בדירה או רכב ואין להם כל מקור הכנסה אחר.

באשר לשאלה האם לדעתך המדינה צריכה, או לא צריכה, להעניק לכל סטודנט בישראל סיוע זהה לזה המוענק לאברכים לומדים, שתורתם אומנותם, השיבו 63% מהנשאלים כי המדינה צריכה להעניק לכל סטודנט תמיכה הזהה לזה שמקבלים אברכים, 21% סבורים כי הממשלה לא צריכה להעניק לסטודנטים תמיכה זהה, ואילו 16% טענו כי אין להם דעה בעניין. הסקר נערך בשבוע שעבר בקרב מדגם מייצג של 500 נשאלים.