עד שנת 2016 חברות, תאגידים או אפילו אנשים פרטיים שרצו לעסוק בתחום מתן הלוואות ואשראים, לא היו צריכים להציג רישיון מיוחד מטעם משרד האוצר. הדרישה עצמה התמקדה יותר בהסכם אשר התבצע בין הלווה למלווה. החל משנת 2016 חוקק חוק חדש שנועד לפקח על פעילות הנתינה והלקיחה של ההלוואות. ולכן, משנה זו והלאה, כל מי שמעוניין לעסוק בתחום ההלוואות והאשראים צריך להשיג רישיון מתן שירותי אשראי או רישיון נותן שירותי מטבע.

 

אלו סוגי רישיון מתן שירותי אשראי קיימים?

על פי החוק, קיימים 4 סוגים של רישיון מתן שירותי אשראי:

רישיון בסיסי המעניק את האפשרות להעניק הלוואת אשראי. – המעוניין לקבל רישיון זה צריך להוכיח יכולות פיננסיות ומהימנות בסיסית. רישיון מורחב לצורך מתן שירותי אשראי – רישיון זה ניתן לתאגידים הרשומים בישראל בלבד.רישיון בסיסי המיועד בעיקר למי שמעוניין להעניק שירותים בתחום הנכס הפיננסי.רישיון מורחב המאפשר למחזיק בו להעניק שירותים בתחום הנכס הפיננסי.

מעבר לכך, חשוב לדעת שישנם גופים שאינם זקוקים להנפקת רישיון מתן שירותי אשראי, שכן חל עליהם פיקוח מתוקף חוק אחר. דוגמאות לגופים אלה הן בנקים, חברות שיש להן פלטפורמות אינטרנטיות, העוסקים בניירות ערך ועוד.

מתי יש צורך לספק רישיון מתן שירותי מטבע?

לצד רישיון מתן שירותי אשראי, קיים גם רישיון נותן שירותי מטבע. את הרישיון הזה צריכים להשיג חברות או אנשים פרטיים המספקים אחד מבין השירותים האלה: ביצוע המרות מטבע בין מדינות למדינות, החלפה של שטרות כסף, ביצוע פדיון או מכירה של המחאות נוסעים במטבע מכל סוג שהוא, ניהול מסחר בנכס פיננסי בין מדינות וכן עיסוק בניכיון צ'קים, אגרות חוב או שטרי חליפין. מעבר לכך, קיימות גם הגבלות עבור מי רשאי להמציא אישור כזה.

חשוב להכיר את הקריטריונים לקבלת רישיון נותן שירותי מטבע: אזרח מעל גיל 18, תאגיד בישראל שיש בו לפחות אזרח אחד שהוא מעל גיל 18, תאגיד במדינה אחרת שנרשם בישראל ובה קיים חוק נגד הלבנת הון, וכן מבקש האישור לא הורשע בעבירה כלשהי הקשורה להלבנת הון.

איך מוציאים את הרישיונות שיעזרו לנו לעסוק בתחומים הפיננסיים?

בין אם אתם מעוניינים בהוצאת רישיון לאשראי ובין אם למטבע, עליכן לעבור שורה ארוכה של שלבים ביורוקרטיים, ולהמציא מסמכים שונים דוגמת צילום תעודת זהות או דרכון, אישור מרואה חשבון על ניהול הון עצמי, קורות חיים, צילום דרכון, מפת הגעה לסניף ועוד. בתוך כל הטפסים והאישורים קל ללכת לאיבוד, ולכן כדאי לפנות לאיש מקצוע שיכוון אתכם לקראת קבלת האישור המיוחל. הכירו את עו"ד ליאב מלמד המרצה בתחום החשבונאות משנת 2008. לעו"ד מלמד יש ניסיון משפטי עשיר בתחומים כמו עבירות צווארון לבן, תאגידים, היבטי מיסוי ומקרקעין, ולכן הוא האיש הנכון ללוות אתכם בתהליך המורכב של קבלת הרישיון שיאפשר לכם לעסוק בתחום הפיננסי.