קצת רקע על גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מביטוח לאומי היא גמלה הניתנת לגמלאים (אנשים שהגיעו לגיל פרישה), מתגוררים בקהילה וזקוקים לסיוע בפעולות בסיסיות כגון: רחצה, אכילה, הליכה וכד'). יש לציין שהכוונה ב"מגורים בקהילה" היא לאנשים שאינם מאושפזים במחלקות סיעודיות, כלומר אנשים הגרים בביתם או בדיור מוגן במחלקות שאינן סיעודיות (במקרים מסוימים מאוד, ייתכן ואדם השוהה במוסד גריאטרי יהיה זכאי לגמלת סיעוד גם כן).

כלים

 

מי זכאי לגמלת סיעוד?

ככלל, קבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי תלויה בעמידה בכמה תנאים:

על האדם להיות תושב ישראל על האדם להתגורר בקהילה (כפי שהוסבר לעיל) במידה ואדם מקבל קצבת שירותים מיוחדים או קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, הוא יצטרך לבחור בינה לבין גמלת סיעוד. מדובר באדם הזקוק לסיוע או השגחה על פי מבחן התלות, שיקבע את דרגתו. על האדם לעמוד במבחן הכנסות (המעודכן לינואר 2019).

איך מגישים תביעה לגמלת סיעוד?

כל תביעה לביטוח הלאומי מתחילה בהגשת תביעה מסודרת שמקרה זה, כוללת טופס תביעה לגמלה (שניתן אגב, גם בצורה מקוונת). את טופס התביעה החתום, יש להגיש בנוסף למסמכים רלוונטיים, כמו: תדפיס מידע רפואי מבית החולים, אישורי הכנסות (גם של בן\בת הזוג), כתב ויתור על סודיות רפואית ועוד. יש לציין שקיימים עדו טפסים רבים התלויים במאפייניו האישיים של האדם, כמו בהיותו של אדם מעל גיל 90 או במקרה של אדם שאושפז ב-3 החודשים שקדמו להגשת התביעה. כמו כן, יש לציין כי ניתן להגיש את הבקשה בתנאים מסוימים תוך כדי אשפוז.

לאחר הגשת המסמכים, במידה ואדם נמצא כעומד בתנאי הזכאות הבסיסיים, מעריך מיוחד מטעם הביטוח הלאומי יגיע לביתו כדי לערוך את בדיקת התלות ולקבוע את דרגתו בהתאם. אם האדם אכן נמצא כזכאי לגמלת סיעוד, עו"ס או אחות קופ"ח יגיעו לביקור בביתו כדי לבדוק לאילו שירותים הוא זקוק. המידע שייאסף יעבור לוועדה מקומית, עבור הקביעה הסופית באשר לשירותים שיינתנו וכמותם (בנוסף, אדם יכול לערער על החלטת הוועדה).

תקופת הזכאות לגמלת סיעוד

קיימים שני סוגים של קצבת סיעוד: קצבה לא מוגבלת בזמן שתוקפה הוא 7 שנים, וקצבה מוגבלת בזמן. תקופת זכאות מוגבלת בזמן תתקבל במקרה בו צפוי שיפור במצב בריאותו של האדם. במקרה כזה, האדם רשאי לקבל בדיקה מחודשת של זכאותו לקראת סוף תקופת הזכאות. כמו כן, תקופת הזכאות הזמנית תקבע בהתאם למצבו של האדם.

לסיכום, חשוב להבין כי גמלת סיעוד הניתנת מהביטוח הלאומי היא רק כיסוי אחד מכלל הכיסויים האפשריים במדינת ישראל, הניתנים במצב שאדם נזקק לשירותי סיעוד. לצד הביטוח הלאומי, קיים ביטוח סיעודי במסגרת הביטוח המשלים בקופות החולים וכן, ביטוח סיעודי פרטי. לכן, לצד הגשת הבקשה לביטוח הלאומי, מומלץ לבדוק עם שאר הגופים בהם היה האדם מבוטח לגבי גמלת סיעוד.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS