shabahimשוטרי תחנת משגב, מפקד חבל משגב, מג"ב והרב"שים של יישובי משגב קיימו ביום ו' ה- 27/8 מבצע לפינוי שב"חים (שוהים בלתי חוקיים) מאזור כפר מנדא. השב"חים נחשבים למרכיב דומיננטי בגורמי הפשיעה באזור, ובמיוחד בפריצות לבתים

במבצע האחרון נתפסו 59 שב"חים שהתגוררו בשטח קרוב לכפר מנדא. התפיסה הייתה בשטח פתוח ולכן לא ננקטו אמצעים כנגד המלין או המעסיק.

משטרת ישראל ומערך הביטחון במועצה מקדישים מאמצים ניכרים למבצעי פינוי שב"חים ונקיטת אמצעים נגד המעסיקים ומספקי אתרי הלינה. הרב”שים ומחב”ל משגב מבצעים סיורים שבועיים שוטפים לתפיסת שב"חים, לצד בדיקת העובדים באתרי בניה בתחום המועצה, לוודא שאין ביניהם שב"חים.