42 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה בנגב, ע"י מסיגי גבול, פונו על ידי מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומפקחי משרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב. הפינוי התבצע במסגרת מבצע אכיפה מרוכז, 33 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם וב-3 פלישות נוספות בוצע פינוי עצמי חלקי. סה"כ פונו במבצע כ-39 מבנים, 4 סוללות עפר, 3 מטעים, גדר אחת ומכלאה שהוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה

מבצע אכיפה בנגב-הריסות והריסות עצמיות - צילום רשות מקרקעי ישראל
מבצע אכיפה בנגב-הריסות והריסות עצמיות - צילום רשות מקרקעי ישראל

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו ופונו 42 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב. 

נרשם הישג לאכיפה כאשר ב-33 מהפלישות, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם בכדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע. ב-3 מקרים נוספים, הפולשים החלו לבצע פינוי עצמי ואילו המפקחים השלימו את הפינוי.

באזור אום בטין פונתה סוללת עפר שהוקמה ללא היתר על האדמות הציבוריות. במסגרת ביצוע צווים לפינוי הקרקע של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בישוב קאס'ר אסייר עצים וסוללה שהוצבו ללא היתר על הקרקע, בישוב אלסייד פונו מבנה ושדרת עצים, בפורעה מבנה בלוקים ובישוב לקייה סוללת עפר ועצים, כל אלה הוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה. כאשר הגיעו הכוחות לטפל בשלושה צווים נוספים, ביניהם ציוד שהוצב על אדמות המדינה באבו תלול, מכלאה, גדר וסוללת עפר שהוקמו סמוך לכביש 80, ובביר הדאג' מבנה ואוהל, נמצא כי אותם פולשים החלו לפנות בעצמם את הפלישות מהקרקע. המפקחים השלימו את פינוי הקרקע עבורם והשיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

פינוים והריסות בנגב צילום רשות מקרקעי ישראל e356b

במסגרת צו הריסה מינהלי לפינוי הקרקע של הועדה המחוזית של משרד האוצר, הרסו המפקחים באבו תלול מבנה בלוקים שהוקם ללא היתר על הקרקע הציבורית. 

כאשר הגיעו המפקחים לטפל ב-33 צווים נוספים, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישות, פירקו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטחים והשיבו לרשות המפקחים את הקרקעות הציבוריות. בכל המקרים המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

"מזה תקופה ארוכה נמשכת המגמה החיובית של הפינויים העצמיים בנגב וזאת בעקבות אזהרות המפקחים וכוחות האכיפה. במסגרת מדיניות האכיפה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים ולא מפנים את הקרקע בעצמם, מוצאים עצמם חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. במבצע הנוכחי 33 מהפולשים לאדמות המדינה העדיפו לבצע פינויים בעצמם ולחסוך להם ולקופה הציבורית בזבוז משאבים מיותר. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו להגן על האדמות הציבוריות לטובת הציבור כולו", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.