59% תומכים ברפורמה 15% נגד. 94% סבורים שמוסדות התכנון והבניה מושחתים- נתוני סקר לקראת "כנס מכללת נתניה לנדל"ן" שיערך ביום רביעי השבוע (26/5). 55% מהציבור סבורים כי "פרשת הולילנד" מגדילה את הדחיפות בביצוע הרפורמה בתכנון ובניה ("רפורמת המרפסות") שיזם ראש הממשלה בנימין נתניהו

כלים

ע"פ הסקר שערכה חברת הסקרים "שילוב" בקרב מדגם מייצג של 504 נשאלים סבורים 26% ש "פרשת הולילנד" לא משנה את הדחיפות של הרפורמה ו 4% אף מקטינה את הדחיפות. ל16% לא היתה תשובה. רוב גדול בציבור, 59% תומך ברפורמה לעומת 15% שמתנגד ו 26% חסרי דעה. למרות זאת 33% סבורים שרפורמת נתניהו לא תשנה את היקף השחיתות לעומת 27% הסבורים שהיא תפחית את התופעה, 16% סבורים שתגביר אותה ו 24% חסרי דעה.

בקרב הציבור יש רוב ענק לכך שקיימת שחיתות במוסדות התכנון והבניה. 94% סבורים שמוסדות הבניה והתכנון מושחתים לעומת 6% בלבד שלא, 83% הגדירו את היקף השחיתות הזאת כגדול לעומת 8% כקטן. ל- 9% אין דעה. 47% סבורים שהגורם העיקרי לשימוש בשוחד בתהליכי הבניה הם בירוקרטיה, עסקנים ומאכרים, 39% יחסי הון- שלטון, 4% שכר נמוך לפקידים ו- 2% גורם אחר. ל8% אין דעה.