ארגון גננות מחנכות – ארגון המייצג את הגננות במאבק לשפר את תנאי עבודתן ובו חברות כ- 600 גננות – פותח במאבק במטרה ולהשוות את שכרן ותנאי העסקתן של הגננות לשכר המורים. הארגון מכין תביעה פרטנית, שכל גנן וגננת בגן ילדים ציבורי בישראל יוכלו להצטרף אליה ולזכות בשיפור גדול בתנאי העסקתן. בימים אלה החל ארגון גננות מחנכות במהלך שנועד לצרף לתביעות הפרטניות אלפי גננות. את התביעה תגשנה עורכות הדין ורד גרטל וליאת שושן-ברק, המתמחות בדיני עבודה.

דורית חזן - יו"ר גננות מחנכות (צילום: יח"צ ארגון גננות מחנכות)
דורית חזן - יו"ר גננות מחנכות (צילום: יח"צ ארגון גננות מחנכות)

לדברי דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות, המובילה את המהלך: "אנחנו בחרנו במקצוע הזה מתוך אהבה לילדים, לא בשביל להתעשר. אנו מקדישות את זמננו לילדים במסירות ובאהבה. אבל זאת גם הפרנסה שלנו ונמאס לנו שהמערכת מנצלת זאת ומעסיקה אותנו בתנאים בלתי אפשריים, שרק הולכים ומידרדרים. אם לא די בכך, הרי שהסכמי השכר החדשים יוצרים אפליה קשה לרעת הגננות ומרעות את תנאי העסקתנו. כעת החלטנו לקחת את גורלנו בידינו כי אף אחד לא יעשה זאת בשבילנו, בוודאי לא הסתדרות המורים שמייצגת את המורים ולא את הגננות".

בין השאר, תבקשנה הגננות בתביעה להחזיר להן תשלום של 156 שעות ניהול הגן בחודש, שנלקחו מהן מאז הוחלה רפורמת "אופק חדש", בשעה שהמורים קיבלו תוספת של 260 שעות + 36 נוספות. עוד תבקשנה הגננות להשוות את אורכה של שעת עבודה של הגננת לשעת העבודה של המורים. כיום, מורים מקבלים שכר של שעת עבודה מלאה על זמן של 45 דקות בלבד, בעוד שהגננות מקבלות שכר של שעת עבודה מלאה על 60 דקות. "מאחר ובגן אין הפסקות, אנו עובדות  6-8 שעות ברצף. יש לשלם לנו שעת עבודה על כל 45 דקות עבודה בפועל, בדיוק כמו למורים", אומרת חזן.

עוד תבקשנה להשוות את "גמול השילוב" על שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים לזה שמקבלים המורים; להשוות את תוספת "מקדם המרה" לזו שקיבלו המורים במסגרת "אופק חדש", שגבוהה בעשרות אחוזים מזו שמקבלות הגננות ולהחיל אותה רטרואקטיבית; להעניק לגננות שעת הנקה כמו זאת שמקבלות המורות ועוד.

בנוסף, תבקשנה הגננות לשפר את התנאים הפיזיים בגני הילדים. "מאז החלת חינוך חינם מגיל 3 , גני הילדים, הגננות והגננים ובעיקר הילדים בגן נ מתפקדים בתנאים בלתי אפשריים ובלתי ראויים", אומרת חזן, "גני הילדים נבנו ללא מחשבה ולא הותאמו לטיפול בילדים קטנים בני 3 ואף פחות. אין בהם פינות מנוחה לשנת צהריים ולשטיפה והחלפת בגדים, שיאפשרו לטפל בילדים לא גמולים. אנחנו שמחות שהילדים מקבלים חינוך חינם, אבל התנאים שבהם אנחנו נדרשות לטפל בהם בלתי אפשריים -לנו, ובעיקר להם".  

"הגננות והגננים עובדי משרד החינוך מופלים לרעה מול המורים באופן בלתי חוקי ומועסקים  על-ידי המדינה בתנאים בלתי הולמים ובהפרה בוטה של דיני העבודה בישראל" אומרות עורכות הדין ורד גרטל וליאת שושן ברק שמכינות בימים אלה  את התביעה, "מדובר בתביעה רחבת היקף, שבמידה ותתקבל ע"י בית הדין לעבודה, תשפר את מעמדן של הגננות והגננים, תקדם את השוויון ותאפשר לכל גננת וגנן שיצטרפו לתביעה לשפר את תנאי העסקתם הפיזיים ולהגדיל את שכרם לעבר ולעתיד בהתאם למגיע להם כחוק, כלכל עובד הוראה המועסק על ידי המדינה". 

ניתן ליצור קשר עם ארגון גננות מחנכות ולהצטרף לתביעה בקישור כאן