52% מהציבור בישראל מרוצה מתפקודו של שר החינוך, גדעון סער, כך עולה מסקר שערך השבוע פרופ' אבי דגני, נשיא מכון גיאוקרטוגרפיה. בסקר נבדקה מידת החשיבות שמייחס הציבור לרכישת השכלה, לאלימות של תלמידים נגד מורים, ומעמדו של המורה כדמות חינוכית

ממצאי הסקר עולה כי חלק מכריע בציבור 95% משוכנעים כי רכישת השכלה הינה המפתח להצלחה בחיים, הגשמה עצמית וסיפוק. באשר לשאלת האלימות המופנית למורים בין כתלי בתי הספר ומחוצה להם, השיבו 55% מהנשאלים כי האחריות על הטיפול בתופעת האלימות הפיזית והמילולית, מוטלת על ההורים. 17% סבורים כי זהו תפקידם של הנהלת בית הספר והמורים.

הנשאלים נתבקשו גם לתת ציון למורה, מחנך הכיתה, היותר מבוגר של ילדם הלומד בבית הספר, כדמות חינוכית, ומתוך הממצאים עולה כי 44% העניקו למורה ציון מצוין, 31% העניקו לו ציון טוב, 19% ציון בינוני ו-7% ציון לא טוב וגרוע.

באשר לשאלה באיזו מידה מכשירה ומחנכת מערכת החינוך במקום מגוריך את בני הנוער להתקבל להמשך לימודים ורכישת השכלה גבוהה ומקצוע ולהגשים תוכניות ומאווים, השיבו 44% כי המערכת כלל אינה מכשירה את בני הנוער למטרה זו.

בנוגע לשאלה אודות תפקודו של שר החינוך, גדעון סער, מרבית מהנשאלים העניקו לו ציון גבוה על תפקודו. 52% ציינו כי תפקודו של שר החינוך טוב עד טוב מאוד, זאת לעומת 30% שטענו כי תפקודו בינוני ו-17% שטענו כי תפקודו לא טוב עד מאוד לא טוב.

הסקר נערך בקרב 500 מרואיינים, המהווים מדגם מיצג של הציבור בישראל. טווח השגיאה הסטטיסטי המרבי בנסיבות מדגם זה הינו 4%.