51 אחוזים מהציבור הישראלי סבורים כי החלטתו של הרמטכ"ל להדיח את סא"ל שלום אייזנר מתפקידו אינה מוצדקת. כך עולה מסקר 'מאגר מוחות' שנערך לבקשת 'מקור ראשון'.  עוד מממצאי הסקר, המייצג את כלל האוכלוסייה הישראלית: %81 מבעלי הדעה משוכנעים כי החלטת הרמטכ"ל להדיח את אייזנר נבעה מלחץ תקשורתי

לשאלת הסוקרים האם ההדחה מוצדקת או לא מוצדקת, ענו %51 מהנשאלים כי ההדחה אינה מוצדקת, %37 סברו כי היא מוצדקת, ו־%12 העדיפו שלא להביע דעה.

מבין הנשאלים שזיהו עצמם כדתיים־לאומיים, 78 אחוזים אמרו כי ההדחה אינה מוצדקת. גם %79 מהחרדים סבורים כך. מבין המשיבים שזיהו עצמם כחילונים, %55 סבורים שההדחה מוצדקת, מול %27 החושבים כי לא היה צורך להדיחו. סקר 'מאגר מוחות', בניהולו של פרופ' יצחק כ"ץ, כלל 606 משיבים המייצגים את כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

שאלה אחרת שנשאלה היא האם החלטת הרמטכ"ל להדיח את הסמח"ט נבעה מלחץ תקשורתי. לשאלה זו ענו 70 אחוזים מהנשאלים בחיוב. רק %16 סבורים כי ההחלטה לא נבעה מלחץ תקשורתי.

השאלה האחרונה שהופנתה לנשאלים נגעה למעשה עצמו, והיא נוסחה כך: "מהי תחושתך כלפי סא"ל שלום אייזנר – כעס כלפי המעשה שלו או הזדהות איתו?". %21 מהנשאלים בלבד ענו כי הם חשים כעס כלפי המעשה, ואילו %41 השיבו כי הם מזדהים עם סא"ל אייזנר. %38 מהנסקרים העדיפו שלא לענות לשאלה.