אגף החינוך במועצה האזורית חוף הכרמל, בראשות סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך, אורן עוזרד,  פתח במאבק כדי לקבל ממשרד החינוך את מלוא תקציבי הסעות התלמידים ובכך לאפשר לתלמידים גמישות בבחירת בתי הספר התיכוניים בהם הם ילמדו.  . במסגרת זו, פנה עוזרד במכתב לשר החינוך, נפתלי בנט.

אורן עוזרד (צילום יח"צ)
אורן עוזרד (צילום יח"צ)

במכתב ששלח עוזרד לבנט נכתב: "משרד החינוך מממן הסעות תלמידים בין יישובי המועצה ושני בתי הספר התיכוניים שלה רק על פי מיפוי קשיח של ישובים לבתי הספר. באופן מעשי, משיקולים פדגוגיים, חברתיים ואחרים עשרות תלמידים לומדים לא בבית הספר אליו ממופה יישובם. המצב בו משרד החינוך אינו מממן הסעות לתלמידים הוא בלתי אפשרי. פירושו אבדן תקציב של מאות אלפי שקלים שנופל בסופו של דבר על ההורים ו/או המועצה האזורית. כסף שהוקצה מראש על ידי חשבי האוצר והחינוך נשאר בקופת האוצר, אינו מועבר למועצה האזורית ואינו משרת את התושבים.

"הדבר הנכון לעשות מתוך ראייה של טובת הציבור הוא לממן את ההסעות ל 100% מהתלמידים וכך לאפשר לרשות להגמיש את הרישום לבתי הספר ולאפשר לכל משפחה במועצה לבחור באיזה מבתי הספר יתחנכו ילדיה. אין לי ספק כי פתיחת אזורי הרישום תדרבן את בתי הספר למצוינות ולייחודיות, ותשפר את חייהם של התלמידים וההורים שלא תמיד נכון להם להירשם לבית הספר באזור הרישום שנקבע להם באופן שרירותי לפי כתובתם. בטוחני שכשר החינוך וכאדם המבין את יתרונות הגמישות והתחרות תראה את האינטרס הציבורי מעבר לעמדה הטכנוקרטית אותה נוקט לצערי הדרג המקצועי במשרדך בעניין זה".

"אבקש כי תנחה את משרדך להעביר את חלקו של המשרד במימון הסעות תלמידי המועצה גם במקרה של רישום תלמידים מחוץ לאזור הרישום שלהם". ביקש עוזרד מבנט.