השבוע, (ג', 6.6) העניקה
אוניברסיטת חיפה תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' מרטין קלאוס שוואב,
מקים הפורום הכלכלי העולמי החשוב בעולם – 'פורום דבוס'. מדובר בפורום המרכזי בו
נפגשים כל שלושת המגזרים, הפוליטי, העסקי והציבורי, במטרה לדון בנושאים בעלי השפעה
רחבה על האנושות כולה. כבר שנים רבות שבכנס משתתפים מנהיגי המעצמות ומתקבלות בו
החלטות אסטרטגיות ורב-לאומיות לעתיד כדור הארץ.

בעת קבלת התואר ד"ר לשם כבוד
מטעם אוניברסיטת חיפה,  אמר פרופ' שוואב: "מה שמחבר בין הפורום הכלכלי
העולמי לאוניברסיטת חיפה היא האמונה העמוקה בעקרון שפי