המכון הישראלי לדמוקרטיה על ההצעה להפוך את תפקיד היועץ המשפטי במשרדי הממשלה למינוי פוליטי: "חקיקה שחותרת תחת מהות התפקיד במטרה להפוך את היועצים ממשרתי ציבור לעושי דברם של השרים"

תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

 לקראת ההצבעה הצפויה ביום א' (7.5.17) בוועדת השרים לענייני חקיקה על הצעת החוק לשינוי אופן בחירתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים להתנגד להצעה. ההצעה מבקשת, לשנות את אופן המינוי, כך שהיועצים המשפטיים יבחרו כמשרות אמון של השר המכהן.

בחוות הדעת, כותבים פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא, כי הצעת החוק חותרת תחת מהות תפקידם של היועצים המשפטיים: "תפקיד היועץ המשפטי במשרד הממשלתי הוא לשרת את הציבור, להיות שומר הסף המקפיד על כך שהמשרד פועל בהתאם לחוק ולסייע למשרד להגשים את מדיניותו מבחינה משפטית. לשם כך, חובה כי אלו יהיו עצמאיים ומקצועיים". הכותבים מוסיפים, כי הפיכת היועצים המשפטיים לאנשי אמון של השרים תסכל את תכלית פעולתם הבסיסית, משום שהיא תהפוך אותם לעושי דברם של השרים בלבד, ולא משרתי הציבור והחוק, כפי שנדרש מהם.

קרמניצר ולוריא, אף מציינים כי ההשוואה שנערכת בהצעת החוק בין תפקיד המנכ"ל לבין תפקיד היועץ אינה רלוונטית משום שהמנכ"ל הוא גורם ביצועי, שתפקידו לבצע ולהתוות מדיניות ואילו תפקיד היועץ המשפטי הוא להיות גורם מקצועי- משפטי שתפקידו לסייע משפטית ביישום המדיניות, ולוודא כי היא המוצעת תואמת לחוק ולהתריע במידה שהיא מנוגדת לו. לשם כך, נדרשים היועצים המשפטיים להיות עצמאיים בחוות דעתם המשפטית, תוך שהם כפופים מקצועית ליועץ המשפטי לממשלה ולא לגורם פוליטי זה או אחר.