מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל אביב - בסקר מיוחד לקראת יום העצמאות ה- 69: רוב האזרחים גאים בישראליותם ואופטימיים באשר לעתידה של המדינה; ככלל, הציבור שבע רצון מהישגי המדינה בתחומי הביטחון, הכלכלה הרפואה והחינוך אך אינו שבע רצון באשר להשגיה בהקטנת פערים החברתיים וההקשבה לרצון האזרחים

כלים
רוב האזרחים גאים בישראליותם ואופטימיים באשר לעתידה של המדינה. צילום: אילוסטרציה
רוב האזרחים גאים בישראליותם ואופטימיים באשר לעתידה של המדינה. צילום: אילוסטרציה

 

להלן עיקרי הנתונים: לקראת יום העצמאות ה- 69 למדינת ישראל נתונים חיוביים באשר לתפיסות הציבור את מצב האומה: כבמדידות קודמות, גם הפעם מצאנו רוב ברור (80%) מהציבור הגאה בהיותו ישראלי ( 86% מהיהודים ו- 51% מהערבים).

כמחצית מעריכים את מצבה של ישראל כטוב עד טוב מאוד (44% מהיהודים לעומת 66% מהציבור הערבי); שוב כבעבר, הערכת המצב האישי טובה מהערכת מצב המדינה: 74% מהיהודים ו- 57% מהערבים מגדירים את מצבם האישי כטוב או טוב מאוד. רוב בשני המגזרים מרגישים חלק מהמדינה ובעיותיה (82% מהיהודים לעומת 58% מהערבים). 71% הם אופטימיים בנוגע לעתידה של המדינה (73% מהיהודים ו-61% מהערבים);

הישגי המדינה:

81% מכלל הציבור סבור שהישגי המדינה בנושאי ביטחון הם טובים עד טובים מאוד.

בכל הקשור לשמירה על יציבות כלכלית, גם כאן, הציבור מרוצה: 60% מהיהודים ו- 75% מהערבים מציינים שהישגי המדינה הנוגעים ליציבות כלכלית הם טובים עד טובים מאוד. בכל הנוגע להישגי ישראל בתחום הבריאות והרפואה, 70% מכלל הציבור שבע רצון מהישגי המדינה (65% מהציבור היהודי ו- 93% מהציבור הערבי), וכך גם בתחום החינוך והמדע, הרוב סבורים שהישגי המדינה די טובים עד טובים מאוד (כלל המדגם - 61%; 59% מהציבור היהודי ו- 71% מהציבור הערבי).

ואולם, בכל הקשור לפערים חברתיים, רוב הציבור הישראלי (74%) סבור שהישגיה של המדינה בתחום זה אינם טובים. (80% בקרב מהציבור היהודי ו- 46% בקרב הציבור הערבי). תחום נוסף שבו הציבור אינו שבע רצון הוא מידת הקשב לרצון האזרחים: למעשה 72% מהציבור סבור שהישגי המדינה בכל הקשור להקשבה לרצון האזרחים אינם טובים.

הסקר נערך על ידי פרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופ' אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב באמצעות מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 18-19 באפריל 2017, בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.