לאחר הדוחות מוצלחים של רבוע כחול: ביקושים של כ-615 מיליון ש"ח במכרז המוסדי בהנפקת ההרחבה של אג"ח סדרה ד' של אלון רבוע כחול. החברה החליטה להיענות להצעות בהיקף כ-218 מיליון ש"ח בלבד במכרז המוסדי, במחיר המשקף תשואה ברוטו שקלית של 3.65%.

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

 מוטי בן משה, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה: "אמון השוק בחברה – כפי שאושרר גם בהנפקה זו – נדבך חשוב נוסף בביסוס מעמדה של קבוצת אלון רבוע כחול".

אלון רבוע כחול שבשליטת מוטי בן משה מדווחת על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ד'. במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 615 מיליון ש"ח. החברה החליטה להיענות להצעות בהיקף כ-218 מיליון ש"ח בלבד, במחיר המשקף תשואה שקלית ברוטו של 3.65%; 106.3 ₪ לכל 100 ש"ח ערך נקוב, מעל מחיר הסגירה בשוק אתמול שעמד על 105.63 ₪. מחיר המינימום במכרז עמד על 104.25 ש"ח.

האג"ח הינה שקלית בעלת מח"מ של כ- 4.82 שנים והיא תיפדה בששה תשלומים לא שווים בשנים 2018 ל-2023. עיקר התשלום בהיקף של 70% מהקרן הנו בשנת 2023. האג"ח מגובות בשעבוד ראשון על מניות רבוע נדל"ן ו/או דור אלון ביחס של 130%לפחות. האג"ח מדורגות Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג.

מוטי בן משה, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, הודה למשקיעים המוסדיים על האמון החוזר בקבוצה וציין כי "אמון השוק בחברה – כפי שאושרר גם בהנפקה זו – מהווה נדבך חשוב נוסף בביסוס מעמדה של קבוצת אלון רבוע כחול. תמורת ההנפקה תהווה מקור נוסף למימוש התכניות העסקיות שלנו לקבוצה ואנו מאמינים ביכולתנו לשמר את המומנטום העסקי החיובי בפעילותנו", אמר בן משה.

בדוחות הכספיים שפרסמה אלון רבוע כחול בסוף השבוע היא דיווחה על רווח נקי של כ- 413 מיליון ש"ח בשנת 2016, לעומת הפסד של כ- 1.4 מיליארד ש"ח אשתקד. ההון העצמי ליום 31.12.16 עלה משמעותית ועמד על כ-653 מיליון ש"ח כאשר המינוף ירד מהותית וסמוך למועד פרסום הדוח עמד ה-LTV על כ-45%. ה - NAV של אלון רבוע כחול עומד נכון להיום על יותר מ- 1 מיליארד ש"ח (לאחר השקעת בעלים של כ-420 מיליון ש"ח).

את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות יחד עם לאומי פרטנרס חתמים ופועלים איביאי ואיתם פעלו אייפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, ענבר הנפקות ואגוז הנפקות. רדהאן שימשה כיועצת ההנפקה של החברה.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS