רשות המסים ערכה מבצע ביקורת באילת: דירות חולקו ליחידות דיור ללא דיווח על הכנסות מהשכרתן. בצ'יינג' לא נרשמו 5500 ₪. נהגי מוניות לא רשמו הכנסות מנסיעות. 

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה אילת, נערכו 55 ביקורות בעסקים ממגוון תחומים, מהן עולה כי 13% מהעסקים לא רשמו הכנסות כדין.

אצל נותן שרותי מטבע (צ'יינג') המתעסק גם בתחום התיווך מצאו המבקרים כי 5500 ₪ שנתקבלו בצ'יינג' לא נרשמו, כמו כן, בעסק התיווך לא נרשם תקבול בסך 2,600 ₪. בעסק למתן שירותי תיווך נמצא אי רישום הכנסות של שתי עסקאות בסך כולל של 7,600 ₪. המבקרים ערכו ארבע נסיעות ביקורת במוניות, מתוכן בשני מקרים לא נרשמו ההכנסות על ידי הנהגים. בעקבות מידע מוקדם, הגיעו מבקרי הרשות לשני נכסים בעיר. המבקרים מצאו כי במקרה הראשון חולקה דירה אחת לארבע יחידות דיור, ובשני חולקה דירה לשש יחידות דיור. בשני במקרים בעלי הנכסים לא מנהלים ספרים, או תיעוד כלשהו, להכנסות מהשכרת הנכסים.

המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות, משה אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.