נשיאות הארגונים העסקיים: פועלים לקליטת עובדים פלסטינים בתעשייה הישראלית. כיום עובדים בישראל כ - 70 אלף עובדים פלסטינים בישראל מתוכם 50,000 בבניין וכ- 2,200 בתעשייה. נשיאות הארגונים העסקיים בראשות יזם הנדל"ן, אורי רובין, אירחה השבוע את משלחת ארגון העבודה הבינלאומי (International Labour Organization – ILO) ודנה עימם בשוק העבודה בישראל ועל תעסוקת עובדים מהרשות הפלסטינית בפרט. זאת, במסגרת הכנה לדו"ח שנתי המוגש ל-ILO לגבי מצב התעסוקה ברשות הפלסטינית.

צילום: דוברות התאחדות התעשיינים
צילום: דוברות התאחדות התעשיינים

 כיום עובדים בישראל כ - 70 אלף עובדים פלסטינים בישראל מתוכם 50,000 בבניין וכ- 2,200 בתעשייה.

בפגישה הביעו ראשי נשיאות הארגונים העסקיים, תמיכה בהגדלת היקף המכסות לעובדים מהרשות הפלסטינית, והביעו תקווה כי בהמשך הדרך ייפתחו מכסות נוספות, מעבר למכסה הקיימת בהיקף של 2,200 עובדים, אשר יסייעו לשאר ענפי התעשייה, לצד קידום קליטת עובדים פלסטינים במסגרת המכסה המאושרת.

בפגישה נסקרו הצעדים האחרונים שננקטו כדי להקל על כניסת עובדים פלסטינים לישראל, תוך התמקדות בענף הבנייה. בנוסף נדונו יחסי הגומלין בין שוק העבודה הישראלי והפלסטיני, באילו דרכים ניתן לייעל את מערך תשלומי השכר והתנאים הסוציאליים לעובדים הפלסטינים על ידי מעסיקים ישראליים, ותואר מנגנון הבוררות המשותף להתאחדות בוני הארץ וההסתדרות. כמו כן נדונה בפגישה האפשרות לערוך הכשרות מקצועיות לפלסטינים, אשר יגדילו את פריון העבודה ויגדילו את שכרם.

יושב ראש ועדת העבודה בנשיאות הארגונים העסקיים, יזם הנדל"ן אורי רובין, שניהל את הפגישה מטעם הנשיאות, מסר כי: "הגדלת מספר העובדים הפלסטינים  הבאים לעבוד בישראל,  תורמת ומועילה לשני הצדדים. מחד היא מספקת תעסוקה לפלסטינים ומאפשרת להם פרנסה ומאידך מסייעת לצד הישראלי  שסובל ממחסור בכוח אדם מקצועי בכל ענפי המשק. המעסיקים מקפידים על העסקה הוגנת ושוויונית, ללא הבדל דת גזע ומין, במסגרת הסכמים קיבוציים הנחתמים מעת לעת".