ועדת הכלכלה המשיכה לדון בהצעת החוק להחמרת ענישה נגד נהגים עבריינים – היו"ר כבל סירב לאשר את הסעיף להכפלת הקנס למי שיבחר להישפט ויורשע: צריך לאפשר לכולם להישפט בצורה מכובדת ולא רק למי שידו משגת. הוועדה אישרה סעיף המאפשר למשטרה לפסול מנהלית רישיון של נהג שפגע וברח גם אם העבירה לא בוצעה לעיני שוטר וסעיף שיאפשר לפסול רישיון עד תום ההליכים לנהגים שיואשמו בעבירות חמורות ולא יתייצבו למשפט

יו"ר וועדת הכלכלה חה"כ איתן כבל
יו"ר וועדת הכלכלה חה"כ איתן כבל

 

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, המשיכה היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת משרד התחבורה לתקן את פקודת התעבורה, ההצעה כוללת החמרת הענישה כנגד נהגים שייתפסו נוהגים בשכרות, מבצעים עבירות בריונות ועוד. עוד כוללת ההצעה צעדים שנועדו להתמודד עם העומס בבתי הדין לתעבורה, ובכללן לחייב את המבקשים להישפט להפקיד את הקנס מראש וכפל קנס למגישי תביעות סרק.

במהלך הישיבה היום שבה הוועדה לעסוק בסעיף שאישרה בדיון הקודם, להכפיל את עונש המינימום למי שיורשע בעבירה שגרמה לתאונת דרכים עם נפגעים או נזק לרכוש או למי שיורשע בעבירות חמורות יותר שגרמו שבהן נחבל אדם חבלה של ממש. בישיבה הקודמת החליט היו"ר כבל להשאיר שיקול דעת רחב לבתי המשפט, שיוכלו בנסיבות שיפרטו בפסק הדין לקבוע פסילה לתקופה קצרה יותר. נציגי משרד התחבורה והמשרד לביטחון פנים התנגדו וביקשו שפסילה לתקופה קצרה יותר תהייה רק בנסיבות מיוחדות. בישיבה היום התייחסה לכך שוב ראש מחלקת התביעות באגף התנועה במשטרה, ניצב משנה שרית פיליפסון, ואמרה כי אם לא יקבעו נסיבות מיוחדות הדבר יאפשר שיקול דעת מאוד רחב לבתי המשפט. סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, הוסיפה: "צריך לתחום את גבולות הגזרה של הענישה, אחרת לא היינו קובעים עונשים בכלל ונותנים לשופטים להחליט". נשיא בתי משפט השלום, השופט אביטל חן, ביקש להשאיר זאת לשיקול דעת בתי המשפט. היו"ר כבל אמר כי התחושה הציבורית היא שבתי המשפט לא מצליחים לתת מענה למצב הקשה בכבישים, והם חייבים לקחת את זה לתשומת ליבם. עם זאת הוא קיבל את העמדה שלצד הכפלת הענישה לא צריך לפגוע בשיקול הדעת של בתי המשפט, ולאפשר להם לקבוע פסילה לתקופות קצרות לא רק בנסיבות מיוחדות.

עוד דנה הוועדה בסעיף המבקש לקבוע כי נהג המואשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון, נהיגה בריונית, נהיגה בשכרות, הפקרה או נהיגה בזמן פסילה, ולא יתייצב לדיון רישיונו יפסל עד תום ההליכים. עו"ד ראובני הסבירה כי צווי ההבאה אינם אפקטיביים והדרך הכי יעילה להתחמק מעונש היא פשוט לא להופיע. נצ"מ פיליפסון ציינה כי לבתי המשפט מגיעים כ-122 אלף נאשמים בשנה, כאשר כ-2,000 נעדרים במכוון. ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא סיפר מנגד על תאונה שהיה מעורב בה בשנת 1993, ורק 5 שנים לאחר מכן, כשביקש לחדש רישיון, גילה שנשפט ונפסל בהיעדרו ונהג תקופה כל כך ארוכה בפסילה. הוא הסביר כי צריך לוודא שהנהגים מקבלים את ההודעה על המשפט והפסילה. היו"ר כבל אמר כי הוא רוצה לראות את אותם עבריינים מגיעים לבית המשפט, ודרש שבתי המשפט יוודאו שהם אכן קיבלו את ההודעה לפני ההחלטה לפסילת רישיון עד תום ההליכים. היו"ר כבל הצביע בעד הסעיף עם התיקון שהציע וח"כ חאג' יחיא נמנע.

כמו כן אישרה הוועדה סעיף שיאפשר לקצין משטרה לפסול רישיון בפסילה מנהלית מנהג גם אם לא היה שוטר שראה את העבירה. נצ"מ פיליפסון הסבירה כי הסעיף נועד לטפל בנהגים שביצעו תאונות פגע וברח, בהן שוטר לא היה עד לעבירה ויש חשיבות לפסילה המנהלית. עוד נקבע כי במידה והעבירה צולמה המשטרה תוכל להשתמש בצילום כראיה לצורך הפסילה לתקופה מוגבלת של עד 14 יום מיום ביצוע העבירה.

הוועדה דנה גם בסעיף שביקש לקבוע כי מי שביצע עבירת קנס ויבחר להישפט, במקום לשלם את הקנס, יהיה צפוי לקנס כפול במידה ויורשע. כיום מי שבחור להישפט ומורשע צפוי לקנס של פי 1.25 שנקבע לאותה עבירה, משרד התחבורה והמשטרה ביקשו בתחילה להכפיל את הקנס ומאוחר יותר הציעו לקבוע כי הוא לא יפחת מפי 1.5 מהקנס. עם זאת היו"ר כבל הביע התנגדות נחרצת לסעיף ואמר כי השאלה היא האם ראוי שסעיף כזה יהיה בחקיקה. הוא הסביר כי דבר כזה יפעיל לחץ בעיקר על החלשים, שיחששו להישפט. "לא נסכים למצב שמי שידו משגת יוכל לקבל את יומו בבית המשפט ומי שידו אינה משגת לא יוכל לקבל את סיועו של בית המשפט. לא זו הדרך לטפל בעומס על מערכת המשפט. אם המדינה רוצה שתוסיף שופטים או שתבדוק שהמצלמות עובדות כמו שצריך", אמר.