משרד הביטחון יפסיק לפצות שוטרים על נכות. משפטנים: "אות קלון למדינה המפקירה כך את שוטריה". לקראת סוף אפריל יפסיק קצין התגמולים של משרד הביטחון לטפל בתביעות שוטרים ואנשי קבע אשר הפכו לנכים במהלך שירותם. על פי הוראות החוק החדש, יופנו השוטרים להגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי לטיפול בפציעותיהם ובמחלותיהם, בדומה לשאר אזרחי ישראל.

עוה"ד יואב אלמגור
עוה"ד יואב אלמגור

 לדברי עוה"ד יואב אלמגור – מדובר בחוק טרגי המהווה אות קלון למדינה המתייחסת כך לשוטריה. לדבריו, העברת שוטרים לתבוע את נכותם מול המוסד לביטוח לאומי  יוביל לירידה דראסטית בתנאיהם של נכי המשטרה. "מעבר לידו הקפוצה הידועה של המוסד לביטוח הלאומי בכל הנוגע לעצם ההכרה בפגיעות וכן להיקף הפגיעה

המתבטא באחוזי נכות של הפונים אליו" אומר עו"ד אלמגור, "גם אם יזכו אותם שוטרים בהכרה דומה בנכותם – הם יהיו זכאים לתגמולים הנמוכים בעשרות אחוזים משוטרים בעלי נכות דומה אשר הקדימו והגישו את תביעתם, אפילו יום אחד לפני החלת החוק".

לדברי עוה"ד אלמגור, עד היום היו זכאים השוטרים ל'טיפול רפואי מיטבי' – כלומר טיפול נפשי ורפואי מעבר לסל הבריאות. "רק שינוי בסעיף זה עלול להוות הבדל של מאות אלפי שקלים ואף יותר למטופל לאורך כל החיים.  מעבר לכך" טוען עוה"ד אלמגור, "אם השוטר ימות, חס וחלילה, ברבות הימים - כתוצאה מנכותו – אשתו לא תוכר יותר כאלמנת מערכת הביטחון – ותאבד זכויות רבות המוענקות לאלמנות שכאלה".

לדברי עוה"ד אלמגור, כל שוטר אשר יקדים את הגשת התביעה עד מועד החלת החוק – יטופל על ידי משרד הביטחון, אך אלה שיאחרו – יועברו לטיפולו של המל"ל.