לראשונה תפקח ועדת הכספים על ניצול תקציבי משרדי הממשלה תוך כדי שנת התקציב ולא בסופה "למנוע את מחדלי ביצוע התקציב מבעוד מועד"

חה"כ מיקי רוזנטל
חה"כ מיקי רוזנטל

יוזמתו של חבר ועדת הכספים ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ) אושרה על ידי יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה) לפיה – לראשונה תפקח ועדת הכספים על ניצול תקציב המדינה תוך כדי שנת התקציב – משרדי הממשלה יחויבו להגיש דוח מפורט על ביצוע יעדי התקציב מדי חצי שנה לדיון שיתקיים בוועדה בנוכחות השר הרלוונטי.

ח"כ מיקי רוזנטל אמר בדיון: "הפיקוח החצי שנתי על ניצול התקציב הוא אמצעי הכרחי לפיקוח ועדת הכספים על עבודת הממשלה. על מנת שנוכל להשתמש בכלי הזה ביעילות ולמנוע מחדלי ביצוע מבעוד מועד, על המשרדי הממשלה לבוא לדיון בוועדה לאחר שעשו עבודה רצינית, אספו נתוני ביצוע מפורטים - איפה עמדו ביעדים ואיפה חרגו מהחלטות ממשלה, ויגישו את המידע לוועדה טרם הדיון. ואני מודה ליו"ר הוועדה ולסגנית הממונה על התקציבים על שנעתרו ליוזמה."