הסכם היסטורי בין משרד הביטחון לרשות הכיבוי וההצלה: מערכת הביטחון, צה"ל והרשות הארצית לכבאות והצלה סיכמו על שיתוף פעולה מבצעי בטיפול בשריפות ואירועי הצלה גדולים בבסיסי צה"ל. משרד הביטחון ישקיע כ-100 מיליון ₪ בשנה להגברת הבטיחות באש, מניעת דליקות, ותיקון ליקויי בטיחות אש.

צילום: דנה שרגא, משרד הביטחון
צילום: דנה שרגא, משרד הביטחון

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אודי אדם, ומ"מ נציב הרשות הארצית לכבאות והצלה, טפסר בכיר שמעון בן נר, חתמו הבוקר (ה') על הסכם היסטורי, שמסדיר לראשונה את יחסי הגומלין בין הגופים. ההסכם הושג בעבודת מטה משותפת של משרד הביטחון, צה"ל והרשות, והוא יועבר לאישור השר לביטחון הפנים ולהסכמת שר הביטחון בהתאם להוראות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב - 2012. ההסכם בין משרד הביטחון וצה"ל לרשות הכבאות וההצלה מגדיר את שיתוף הפעולה בין הגופים בשגרה ובחירום:

יוקמו מנגנונים לשיתוף פעולה מבצעי באירועי חירום, שריפות ואירועי הצלה בשטחי ומתקני משרד הביטחון וצה"ל. משרד הביטחון, צה"ל והרשות יקימו ועדת היגוי עליונה שתאשר תכניות עבודה רב-שנתיות ושנתיות בתחום הבטיחות בכיבוי האש, לרבות סדרי עדיפויות לטיפול בתשתיות.

משרד הביטחון ישקיע לפחות 100 מיליון ₪ בשנה להגברת הבטיחות באש, מניעת דליקות, ותיקון ליקויי בטיחות האש בתקני המשרד וצה"ל רשות הכבאות, משהב"ט וצה"ל יקיימו קשרי עבודה שוטפים, הדרכות ותרגולים משותפים. הרשות תסייע ותייעץ למשהב"ט ולצה"ל בהכשרה של בעלי תפקידים במערךבתחו מי כיבוי האש, חקירת הדליקות ובטיחות באש. בעלי תפקידים מטעם הרשות יוצבו במשרד הביטחון ובצה"ל לטובת בחינה ואישור תכניות בניה במתקנים הביטחוניים וכן ביצוע ביקורות מניעת דלקות.

סמנכ"ל וראש אגף המבצעים והנכסים במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') נתי אפרתי: "ההסכם הינו בשורה גדולה לשני הגופים. הצלחנו ברוח טובה והבנה הדדית להשאיר מאחור מחלוקות ארוכות שנים ולהגיע להסכם שיביא לשדרוג המוכנות של יחידות צה"ל בשגרה ובחירום, בדגש על הבסיסים החדשים שנקים בשנים הקרובות בכל רחבי הארץ".

מ.מ נציב כבאות והצלה, טפסר בכיר שמעון בן נר, בירך על סיכום נוהל העבודה שהתאפשר תודות להכרה של צה"ל ומשרד הביטחון בחשיבות הנושא. "אני בטוח כי תכנון וביצוע בנייה חדשה על ידי משרד הביטחון בהתאם לדרישות בטיחות האש, הקצאת משאבים משמעותית על ידם לתיקון ליקוי בטיחות אש במתקנים קיימים, כמו גם שיתוף פעולה הדוק בין הגופים יביאו לשיפור משמעותי בתחום בטיחות האש בצה"ל ומשרד הביטחון".