שלושה נוסעים, תושבי רמאללה, בשנות ה- 20 לחייהם, שהגיעו אמש מירדן דרך מעבר גשר אלנבי נתפסו על ידי מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובעזרתם של עובדי המסוף, כאשר מתחת לבגדיהם! נמצאו למעלה מ- 120 ציפורי שיר מזן חוחיות וקנרים. הציפורים הוכנסו ל"תאים מיוחדים" שנתפרו מתחת לבגדיהם של המבריחים.

צילום:משרד החקלאות
צילום:משרד החקלאות

מבדיקת המפקחים עלה כי הציפורים הגיעו ללא תעודת בריאות וטרינרית ולא עברו את הבדיקות הנדרשות לייבוא בעלי כנף לישראל, דבר המהווה סכנה לבריאות הציבור ובעלי החיים בישראל. בנוסף, הציפורים הגיעו לארץ ללא רישיון יבוא ממנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, וללא היתר ייבוא מרשות הטבע והגנים, כמתחייב בחוק. זאת ועוד, ומעבר לסכנה הטמונה בהפצת מחלות שונות, על ידי הבאת ציפורים אלו, או כל בעל חיים אחר, ללא האישורים הרלוונטיים.

המפקחים אף הדגישו את צער בעלי החיים שחוו הציפורים בהבאתן ארצה, לאור העובדה כי הציפורים הוסתרו מתחת לבגדיהם של העוברים על החוק, בתנאים קשים, ללא אוורור וללא מים ומזון. מתחילת שנת 2017 תפסו מפקחי המשרד כבר כ- 20 תפיסות מסוג זה.

ממשרד החקלאות נמסר, כי הכנסת מינים שאינם קיימים בישראל תפגע פגיעה קשה באיזון האקולוגי של החי והצומח בישראל, ומהווה כמובן נזק סביבתי. סכנה נוספת טמונה בהעברת מחלות מבעלי החיים לבני האדם ולבעלי חיים אחרים, יבוא ללא עמידה בדרישות היבוא, לרבות שהייה בהסגר, עלול לגרום להפצת מחלות.