היצוא התעשייתי נסוג בשנת 2016 בכ- 1.4% - נשיא התאחדות התעשיינים: "יש לכנס במהירות את הצוות לחיזוק התעשייה והיצוא שעליו החליטה ממשלת ישראל ולהתחיל לפעול" בעוד הסחר העולמי עלה ב-4.4% במצטבר בשנתיים האחרונות, נסוג היצוא התעשייתי הישראלי בשיעור מצטבר של כ-6%.

תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

היצוא התעשייתי נסוג בשנת 2016 בכ- 1.4%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת בהמשך לירידה של 4.3% בשנת 2015. ירידה זו נובעת בין השאר בשל האטה בענפי ההיי טק. עד שנת 2009 עלה יצוא תעשיות ההיי טק בקצב שנתי ממוצע של כ- 12% ובעקבותיה רשם המשק שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ- 5%.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה צמיחה בנתוני היצוא אך טרם ברור אם מדובר בתיקון לנסיגות האחרונות שנרשמו בתחילת 2016 או בשינוי מגמה. צמיחה זו ביצוא התעשייתי, נגזרה בעיקרה מעלייה ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית (11%), כאשר בנטרולה צמח יצוא יתר קבוצות ענפי התעשייה בשיעור מתון יותר של כ- 2% בחודשים דצמבר 2016 – ינואר 2017. כך עולה מניתוח נתוני למ"ס, של המחלקה למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים.

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש: "יש לכנס במהירות את הצוות לחיזוק התעשייה והיצוא שעליו החליטה ממשלת ישראל לפני כחודש, למפות את החסמים לצמיחה מחודשת של היצוא ולהתחיל לפעול. הנסיגות ביצוא בשנתיים האחרונות הן תוצאה של סביבת הייצור בישראל, שכן הסחר העולמי המשיך לצמוח. אנחנו חייבים לשפר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בכדי לאפשר להגדיל את הצמיחה לנפש, את הפריון ואת רמת החיים של תושבי ישראל".

יו"ר ועדת הכלכלה של התאחדות התעשיינים ובעלי אוניפארם, ד"ר רון תומר: "עתיד והתפתחות התעשייה בישראל תלויים באפשרויות הגדלת הייצוא וזאת כיוון שהמשק הישראלי לכשעצמו מוגבל בהיקפו. הגידול בעלויות הייצור בישראל מחד ופעולות להעדפת תוצרת מקומית במדינות רבות בעולם מאידך מהווים כבר כיום איום משמעותי על הייצוא התעשייתי. מגמת התחזקות השקל שתפסה תאוצה בתקופה האחרונה מהווה איום קשה ומידי ופוגעת קשות ביכולת התחרות של התעשייה הישראלית. על מנת לשמור על התעשייה הקיימת ולפתח אותה כמנוע צמיחה חשוב לכלכלת ישראל יש להכיר במצב החירום ולפעול מידית הן במישור המוניטרי והן בפעולות לחיזוק כושר התחרות של התעשייה וזאת כדי למנוע פגיעה בה שעלולה להוביל לפיטורי עובדים. התעשייה הינה המעסיק הגדול בפריפריה וכל פגיעה בה עלולה להנחית מכה קשה באזורים אלו. מאידך צמיחתה תהיה גורם חשוב בפריחת הפריפריה והשגת שוויון חברתי ואני קורא לכולנו להתגייס למטרה חשובה זאת".

הנסיגה בסך היצוא התעשייתי בשנת 2016 משקפת ירידה חדה של כ- 38% ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים, לצד ירידה ריאלית של כ- 4% בענף הכימיה ושל כ- 11% ביצוא ענף כלי הטיס. הירידה החדה בענף הרכיבים האלקטרוניים הינה על רקע שדרוג מפעלה של אינטל בקריית גת, אשר גרם להאטה בפעילותה בשנת 2016.

הנסיגה הריאלית שחלה בשנת 2016 מותנה הודות לגידול ביצוא כמחצית מענפי התעשייה: ציוד אלקטרוני (16%), מוצרי נפט (78%), מוצרי מתכת, מכונות וציוד (10%) ותרופות (4%).

כאמור, עליות אלו קוזזו לחלוטין בשל נסיגה ריאלית בקרב מספר ענפי יצוא דומיננטיים (כימיקלים ורכיבים אלקטרוניים). בהסתכלות על פני זמן, עולה כי ענפי יצוא אלו מהווים את התמהיל העיקרי של היצוא התעשייתי. לכן, שינויים בהיקפי היצוא של ענפים אלו הינם בעלי השפעה רבה על סך היצוא התעשייתי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS