סגן שר הביטחון אלי בן דהן: "מהיום אמרו זכויות ולא הטבות. חוק הנכים הוא מהפכה עבור נכי צה"ל" לפני מספר דקות אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה הצעת החוק הממשלתית הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 שמטרתה לעגן בחקיקה את ההטבות הניתנות לנכי צה"ל. ההצעה עברה ברוב של 29 וללא מתנגדים. הצעת החוק תעבור להכנה לקריאה שניה ושלישית בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן
סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן

סגן שר הביטחון אלי בן דהן הציג בשם ממשלת ישראל את הצעת החוק ואמר:" "החוק שלפנינו הינו מהפכה של ממש. בהצעת החוק שלפנינו מוצע לראשונה לעגן בחוק הנכים הטבות שונות, המוענקות לנכי צה"ל, שעד היום ניתנו מכח הוראות פנימיות של משרד הביטחון. מהיום "ההטבות" במרכאות כפולות, הופכות להיות זכויות שאינן ניתנות לשינוי אלא בחקיקה.

סגן השר בן דהן ביקש לשבח את נכי צה"ל וולרוא גם לאופוזיציה להצביע בעד החוק בטענה שבחוק מסוג זה אין מחנות של ימין ושמאל: " נכי צה"ל וכוחות הביטחון מסרו את גופם ממש, לא כפאראפרזה, למען הצלת עם ישראל והגנה על ארץ ישראל ומדינת ישראל. אני שמח שנפלה בחלקנו הזכות להוקיר את מסירותם זו גם בחקיקה, למנוע חילוקי דעות, עוגמת נפש וחיכוכים שונים, שהיו מנת חלקם של נכי צה"ל בעבר.

אני סמוך ובטוח כי הצעת חוק זו תאושר על ידי כל חברי הבית, מימין ומשמאל.

בעניין זה אין קואליציה ואופוזיציה, כולנו תומכים ומעריכים את פועלם של נכי צה"ל וכוחות הביטחון ואת שהקריבו למעננו." בהמשך התייחס סגן השר בן דהן לביקורת החריפה שהשמיע מבקר המדינה על אופן התנהלות מתן הזכויות לנכי צה"ל עד היום: " זכויות נכי צה"ל שיעוגנו מעתה בחוק הנכים, ניתנות מעבר לתגמולים, למענקים, לטובות ההנאה וליתר התשלומים הניתנים לפי חוק הנכים בנוסחו הקיים.

על מתן ההטבות מכוח ההוראות הפנימיות וללא מקור סמכות חוקי, מתח מבקר המדינה ביקורת, ובעקבותיה הנחה היועץ המשפטי לממשלה את משרד הביטחון, כבר לפני למעלה מעשור - לעגן את הסמכות להעניק את ההטבות - בחוק הנכים והצעת חוק זו באה ליישם הנחיה זאת. ההתדיינות בין הגופים השונים נמשכה שנים רבות ועתה זכינו להגיע להסכמה עם משרד האוצר ועם הגוף העיקרי המייצג את נכי צה"ל- ארגון נכי צה"ל. נערכה עבודת מטה ארוכה שכללה מיפוי של עשרות הוראות והסבת נוסחן לנוסח שמתאים לחקיקה ראשית, שהתקיימה בתיאום עם ארגון נכי צה"ל.

עוד כוללת הצעת החוק גם את עיגון עבודתן של ועדות החריגים השונות, הפועלות מכוח ההוראות הפנימיות של משרד הביטחון, ובכלל זה את פעולתה של הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין – ועדת למ"ד. " בסיום נאומו אמר סגן שר הביטחון אלי בן דהן: "זכויות לנכים באות להיטיב עימם, ולסייע להם בשיקומם ובהתמודדותם עם הנכות בכל מישורי החיים, ובכלל זה: בתחומי הדיור, בשיקום תעסוקתי, ברווחה כלכלית, בקבלת טיפול שיקומי והטבות פסיכוסוציאליות, בתחום הרכב והניידות וכן בהטבות רפואיות."