שני הח"כים שילבו ידיים וזכו לתמיכה רחבה בחוק החשוב - חוק חדש יציב פיקוח חיצוני על מבקר המדינה ויקצה לוחות זמנים לטיפול בחושפי שחיתויות על פי החוק שמקודם על ידי יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן (הליכוד), ביוזמה משותפת עם ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ) - בקרוב גם משרד מבקר המדינה יבוקר בדו"ח שנתי ויחויב לצמצם משמעותית את משך הטיפול בעובדים שחשפו שחיתות במקום עבודתם.

כלים
דוד ביטן - חה"כ ויו"ר הקואליציה שילב ידיים עם חה"כ רוזנטל לקידום החוק
דוד ביטן - חה"כ ויו"ר הקואליציה שילב ידיים עם חה"כ רוזנטל לקידום החוק

על פי החוק החדש, תוסמך הוועדה לביקורת המדינה למנות בודק חיצוני שישמש כ"מבקר למבקר" ויבחן את התנהלות משרד מבקר המדינה בנוגע לניהול הכספי, מינויים, יעילות, טוהר המידות ועוד. המבקר החיצוני יגיש לוועדת הביקורת דו"ח אחת לשנה.

בנוסף, יוגבל בחוק משך הטיפול בתלונות של חושפי שחיתויות כנגד מעסיקיהם בשירות המדינה. נציב תלונות הציבור במשרד המבקר ייתן מענה לתלונת חושף שחיתות שהלין על הפרת צו הגנה לא יאוחר מ180 יום מהגשת התלונה. כמו כן, יחייב החוק את משרד המבקר לדון בכל חצי שנה בצו הגנה קבוע או זמני של חושף שחיתות ולתת את הדעת על המשך טיפול במקרה.

חה"כ רוזנטל בעל רקע וניסיון בחשיפת שחיתויותRosenthal Mickey

סעיפים אלו הובאו מאחר וחושפי שחיתויות רבים העידו כי הימשכות הטיפול וגרירת הרגליים במשרד המבקר שלעיתים נמשכה מספר רב של שנים הותירה אותם חשופים להתנכלויות קשות ולפיטורים.

עוד קובע החוק כי בתביעה בגין התנכלות או פיטורים של חושף שחיתות, תועבר חובת ההוכחה מהעובד – למעסיק. כך, יאלץ המעסיק להוכיח בבית המשפט כי שינוי תנאי העסקת העובד לא נוגעת לעובדה שחשף שחיתות. בנוסף צו הגנה לחושף שחיתות יקבל לראשונה מעמד של ראויה מוכרת בבית המשפט וכן, במקרה של תלונות חוזרות על שחיתות כנגד אותו אדם, יחוייב המבקר להעביר את המידע ליועץ המשפטי לממשלה.

החוק נדון ונוסח במשך מספר חודשים בשיתוף פעולה בין ח"כ רוזנטל ויו"ר הקואליציה ח"כ ביטן וצפוי לתמיכה רחבה בכנסת.