רשות מקרקעי ישראל בסיוע גורמי אכיפה ביצעה פעולות אכיפה נגד פלישות לקרקעות מדינה בנגב: פונו 19 פלישות לאדמות המדינה, רובן ע"י הפולשים עצמם מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל ומפקחי משרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 19 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול.

 צילום: רשות מקרקעי ישראל
צילום: רשות מקרקעי ישראל

הישג נרשם לאכיפה כאשר 14 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. סה"כ פונו במבצע 12 מבנים, 2 גדרות, 2 מטעים ומכלאה אחת, שהוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 19 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב.

הישג משמעותי נרשם לאכיפה כאשר במרבית מהמקרים – ארבעה עשר במספר, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הרשות פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בישוב אבו תלול מטע עצים וגדר בלתי חוקית ששימשה לגידור אדמות המדינה ע"י פולשים. בישוב תל שבע, נהרסו ופונו מבנה בלתי חוקי, גדר ומטע - כולם הוקמו בניגוד לחוק על אדמות המדינה. כאשר הגיעו המפקחים לטפל בפלישה נוספת בישוב רהט במסגרתה הוקמה מכלאה בלתי חוקית, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישה, פירקו בעצמם את המכלאה שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה. המפקחים השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות.

במסגרת 16 צווי הריסה מינהליים של הועדה המחוזית של משרד האוצר, נהרס מבנה בלתי חוקי שהוקם בתוך יער להבים, מבנה נוסף שהוקם ליד הישוב מכחול וכמו כן יציקה של רצפת בטון על אדמת מדינה באיזור רהט נהרסה אף היא והקרקע הושבה לקדמותה. בשלושה עשר מקרים נוספים בהם הוקמו מבנים בלתי חוקיים ופלישות לאדמות המדינה ברחבי הנגב נמצא כי מסיגי הגבול ביצעו הריסות עצמיות כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"נמשכת העלייה העקבית בשיעור הפינויים העצמיים ברחבי הנגב, בזכות מדיניות אכיפה נחושה שאנו נוקטים ברשות, במסגרתה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע.

מדיניות אכיפה זו הוכיחה עצמה, כאשר בשטח רוב הפולשים אכן מבצעים פינויים עצמיים ובכך חוסכים לקופה הציבורית – ולעצמם - הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

עדכונים אחרונים

יונ 30, 2020

כך תצאו לדרך היזמית שלכם

השקעות ויזמות
יונ 30, 2020

למה צריך לשכור יועץ ארגוני

משאבי אנוש
יונ 25, 2020

היתר לבריכה ביתית

משאבי אנוש
יונ 25, 2020

מכונות שטיפה

תשתיות