צעיר לפני גיוס נתפס דוהר ברכבו במהירות 204 קמ"ש בסמוך לצומת עמיעד. לאחר התערבות פרקליטו הוקלו תנאי מעצרו והותר לו להתגייס לצה"ל חרף האישום. המהירות המקסימלית בקטע הכביש בו נתפס ע"י השוטרים עומדת על 90 קמ"ש בלבד.

השוטרים העבירו את הצעיר באופן מיידי ללילה בחדר המעצר - עד לדיון בפני שופט למחרת בבוקר. השופטת שדנה בעניינו פסקה כי הצעיר יישאר במעצר בית בתנאים מגבילים וכי רישיונו ישלל עד תום ההליכים. בצר לו פנה הצעיר לעו"ד ראובן מלאך על מנת שייצגו – וזה עתר לביהמ"ש וביקש הקלה בתנאי המעצר.

עו"ד מלאך טען כי הצעיר לא מהווה סכנה לציבור - קל וחומר לאחר שרישיונו נשלל – ועל כן אין מקום להרחיקו מהציבור ולהענישו בטרם נקבע כי הוא אשם. בתחילה הוקלו תנאי מעצר הבית באופן בו התיר ביהמ"ש לצעיר להתגייס לצה"ל ובהמשך, הוקלו התנאים פעם נוספת, והשופטת הביאה את הצדדים להסכמה לפיה מעצרו של הצעיר יקוצר לשעות הלילה – החל מ-20:00 ועד 06:00 בבוקר, וכי יותר לו לצאת לעבוד בליווי ובאחריות דודו, ולאחר חתימת ערבות ע"י הדוד.

כיום נמצא הצעיר במעצר בית לילי עד למועד המשפט שנקבע לפברואר. בחודש מרץ הוא אמור להתגייס לצה"ל.