‏חובת הבהרה בשילוט – עסק מפלה מתנחלים - תקנות חדשות מחייבות עסקים שלא מספקים שירות באיו"ש, לידע באמצעות שילוט בקופות. תקנות קודמו על ידי יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מעולם רפאלי כדי ליישם את הצעת החוק שלה האוסרת הפליית לקוחות בשל מקום מגוריהם. ההצעה תעלה לדיון להכנה לקריאה שנייה ושלישית מחר בוועדת הכלכלה.

יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי
יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי

יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי: עסק שחושש להיכנס לרשימות שחורות של צרכנים, שיתייחס לכולם באופן שוויוני." עסקים שאינם מספקים הובלה או שירות לישובים ביהודה ושומרון, הפריפריה ובישובים הערביים, יחויבו לציין זאת בכתב ובאופן ברור כלפי הצרכנים. בתקופה האחרונה יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי מקדמת תקנות בשיתוף עם משרדי הכלכלה והמשפטים המחייבות את בעלי העסקים לציין זאת במפורש בחוזה עסקה ובשילוט ברור ליד הקופות. תקנות אלו נועדו לאפשר יישום החוק למניעת הפלייה מחמת מקום מגורים אותו היא מקדמת וצפוי להיות מאושר מחר בוועדת הכלכלה, לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

על פי התקנה גודל השלט לא יפחת מדף בגודל A4, כאשר הטקסט חייב להיות בפונט גדול ברור וקריא. בנוסף מדיניות העסק בעניין זה חייבת להיות כתובה במפורש על גבי חוזה עיסקה עם הלקוח.

הצעת החוק והתקנות באות לענות על סיטואציה המוכרת בעיקר ביישובי יהודה ושומרון וכן גם בפריפריה ובישובים הערביים, בהם לאחר רכישת מוצר או שירות, מגלה הצרכן כי לא יקבל שירות או משלוח אליו הביתה. לעיתים בעלי עסקים מוכנים לבצע הובלות עד המחסום, או שהשירות ניתן במלואו בתנאי לתוספת תשלום. ישנם מצבים בהם הלקוחות צריכים לשבור את הראש כאשר למשל המקרר שהזמינו הגיע למחסום ועליהם למצוא מוביל אחר.

ח"כ שולי מועלם רפאלי: "מציאות בה יש צרכנים סוג א' וסוג ב' אינה ראויה במדינה מתוקנת. לא ייתכן שתושבי יהודה ושומרון למשל, ירכשו מוצר אולם לא יקבלו עליו שירות או הובלה משום שהם גרים מעבר לקו הירוק, או ידרשו לשלם 'תעריף מיוחד'. עסקים שיבחרו להפלות צרכנים המתגוררים באיו"ש, בפריפריה ובישובים הערביים יחויבו לידע את הלקוחות מראש. אם הם חוששים שיכנסו לרשימות שחורות של צרכנים, שיתייחסו לכולם באופן שוויוני."