גזירות האוצר לירושלים - על מה אנחנו נאבקים? - בעקבות סירוב משרד האוצר לסייע לירושלים העירייה תיאלץ לבצע קיצוץ רוחבי שמשמעותו פיטורי אלפי עובדים בכל העיר וקיצוץ משמעותי בתמיכות במוסדות התרבות, הספורט, הרווחה והחינוך. עיריית ירושלים חושפת הבוקר (ג') את הגזירות שמטיל האוצר על תושבי העיר בעקבות סירובו להעביר את התקציב לירושלים לשנת 2017. משמעותן המיידית של גזירות האוצר היא אלפי מפוטרים בעיר ופגיעה אנושה בשירותים שמספקת העירייה לתושבים.

ניר ברקת, ראש עיריית ירושליים
ניר ברקת, ראש עיריית ירושליים

בשל מלחמתו של האוצר בירושלים, תאלץ העירייה בלית ברירה לבצע קיצוץ רוחבי בתקציבי העירייה בכל תחומי השירותים העירוניים - חינוך, נוער בסיכון, מניעת נשירה, רווחה, תרבות, ספורט, מינהלים קהליתיים, תחזוקה ותפעול העיר ועוד.

גזירות האוצר יביאו ל:

פיטורי מאות עובדי תברואה ופגיעה קשה בשירותי הניקיון בעיר,

העירייה תיאלץ לסגור עשרות כיתות לימוד שהעירייה שוכרת בהיקף של 100 מיליון ₪ בשל מחדלי הממשלה שלא מתקצבת בינוי כיתות לימוד ותאלץ תלמידים לשבת בבית.

יבוטלו תכניות חינוכיות, הפחתות תשלומי הורים תכניות למניעת נשירה מבתי הספר, טיפול בנוער נושר בשכונות, תכניות לבגרות ועוד.

ייפגעו קשות שירותי הרווחה בשל קיצוץ תמיכות למוסדות רווחה, קיצוץ תקציבים לטיפול בנוער במצוקה ולילדים חוסים במעונות, למסגרות לקשישים נזקקים, למסגרות לטיפול בעיוורים, משתמשים בסמים, שיקום אסירים, לנזקקים.

בתחומי תפעול העיר יקוצצו תקציבים לטיפול בגני משחקים, שטחים פתוחים בעיר וטיפול שוטף בתחזוקת כבישים ומדרכות.

פגיעה בכלכלת העיר ע"י קיצוץ תקציבים לקידום העסקים בירושלים וקידום התיירות בעיר.

קיצוץ חלק ניכר מתקציב התמיכות במינהלים הקהילתיים בעיר דבר שיביא לפגיעה אנושה בשירותים הניתנים בשכונות.

קיצוץ תקציבי תמיכה למוסדות תרבות ואגודות ספורט שיביאו לקריסתם. יקוצצו תקציבים לפעילות תרבות וספורט לילדים במגזר הכללי, במגזר החרדי ובמגזר הערבי.

ראש העיר ניר ברקת: "אני קורא לשר האוצר להתערב אישית ומיידית במשבר על מנת שלא נגיע למצב בו נצטרך לפטר עובדים ולקצץ שירותים. סירוב האוצר להעביר תקציבים שהובטחו לירושלים יביא לפגיעה אנושה בבירת ישראל והדבר יהיה באחריותו הישירה של שר האוצר. זהו מאבק אמיתי ורחב של כלל האירגונים בירושלים שאומרים בקול אחד- די להפקרת בירת ישראל".

הפיטורים והקיצוצים הנרחבים יתבצעו במידה ומשרד האוצר לא יעבירו לעירייה את התקציבים הנדרשים לה. כזכור, בחודשים האחרונים לאחר מו"מ בין עיריית ירושלים לבין משרד האוצר הסכים שר האוצר כי מענק הבירה לירושלים יעמוד בשנה זו על 800 מיליון ₪. הבטחה זו שניתנה על ידי שר האוצר נותרה ללא כיסוי והסכום לא הועבר. משרד האוצר שלח את עיריית ירושלים לקבץ נדבות ממשרדי הממשלה כעניים בפתח במקום לדאוג לתקציב כחובתו. כמו כן, טרם אושר המתווה העירוני לבניית 1,000 כיתות לימוד הכרחיות לתלמידי העיר. אי העברת התקציב לירושלים פוגעת באופן קשה בשירותים הבסיסיים של קרוב ל-900 אלף תושבי העיר ומיליוני מבקריה ואוהביה, תיאלץ להביא לפיטורי עובדים רבים ומשדרת דווקא בעת זו מסר נורא לפיו משרד האוצר מפקיר את בירת ישראל.

למאבק באוצר על עתידה של ירושלים שותפים רבים בהם עובדי העירייה, ההסתדרות, וועדי ההורים, המינהלים הקהילתיים ברחבי העיר וכל אוהבי ירושלים.

יש לציין כי השביתה בעיר ירושלים נמשכת ואף תחריף במחאה על סירובו של האוצר להעביר לעיר את התקציבים הנדרשים לה.