שר הפנים אריה דרעי, מקדם תיקון לחוק ולפיו יאוחדו מועדי הבחירות למועצות האיזוריות עם מועד הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות, כבר בבחירות הבאות בחודש אוקטובר 2018

שר הפנים אריה דרעי. צילום: עדי כהן צדק
שר הפנים אריה דרעי. צילום: עדי כהן צדק

בתזכיר שהופץ היום על ידי משרד הפנים, בנוסף לכך שיקבע כי מועדי הבחירות יאוחדו, יקבע גם כן יום שבתון ביום הבחירות למועצות האיזוריות, כפי שקיים כיום בחוק בנוגע ליום בחירות לעיריות ומועצות מקומיות. האחדת מועד הבחירות תאפשר הצבעת חיילים (כמו גם סוהרים ושוטרים), בקלפיות מיוחדות בבסיסי צה"ל, גם במסגרת הבחירות למועצות האיזוריות, כפי שיכולים חיילים להצביע כבר כיום בבחירות לעיריות ומועצות מקומיות. עד כה, חיילים יכלו להצביע למועצות האיזוריות רק במקום מגוריהם, ולאחר ששוחררם מבסיסם.

הרחבת תחולת יום השבתון והרחבת דרכי הצבעת החיילים בבחירות למועצות האזוריות, יביאו לעידוד והעלאת שיעורי ההצבעה בבחירות למועצות האזוריות.

שר הפנים אריה דרעי: "מי שמצביע- משפיע. קביעת יום שבתון גם בבחירות למועצות האיזיוריות, תוביל להגדלת מספר המצביעים בבחירות המוניציפליות והרחבת ההליך הדמוקרטי בשלטון המקומי. חיילים, שוטרים וסוהרים יוכלו לממש את זכותם להצביע גם בבסיסי הצבא, בהם יוצבו קלפיות".