‏רשות נחל הקישון: שובם של הקורמורנים - אתר מושבת הלינה בקישון שומר על מעמדו בראש אתרי הלינה בארץ. בשורה לשוכני הכנף בקישון: 1,763 קורמורנים נספרו באתר הלינה בנחל. גם השנה בוצעה ספירה ארצית של הקורמורן הגדול באתרים שונים בארץ, בתוכם אתר הלינה על שדרת עצי האקליפטוס בגדת הקישון, באזור גשר ההסתדרות בחיפה.

כלים
השנה חורפים בארץ 15,528 קורמורנים גדולים
השנה חורפים בארץ 15,528 קורמורנים גדולים

את הספירה ביצעו ממונת האקולוגיה ברשות נחל הקישון, אולגה ודוב, וממונה הפיקוח ברשות נחל הקישון, אלון בן מאיר יחד עם פקחי רט"ג. מנתוני הספירה של רט"ג עולה כי, השנה חורפים בארץ 15,528 קורמורנים גדולים. מספר זה נמוך בכ- 3,000 פרטים בהשוואה לאשתקד ונמוך בכ- 300 פרטים בממוצע 5 השנים הקודמות (2012-2016). אתר הלינה בקישון מדורג השנה במקום השלישי במספר הפרטים.

לדברי אולגה ודוב, ממונת אקולוגיה ברשות נחל הקישון: "על פי תצפיות מהשטח צפינו כי השנה תהיה ירידה במספר הפרטים, ככל הנראה בשל השינויים הסביבתיים הגלובליים שאנו חווים. הופתענו לטובה כשראינו שהשנה מספר הקורמורנים בקישון לא ירד ביחס לשנה שעברה".

אתר הלינה בקישון נכנס לרשימת אתרי הלינה שנספרים משנת 2007, לאור הימצאות אתר זה אטרקטיבי במיוחד לקורמורנים. בשנים האחרונות, המשרד להגנת הסביבה ורשות נחל הקישון פועלים לשיפור מתמיד באיכויות הקולחים המוזרמים לנחל. קיימת עלייה בעושר בעלי החיים, אשר מייצרת תנאי מחיה מספקים לעופות המים. האוכלוסייה באתר לינה זה גדלה משנה שעברה ומצביעה על ביסוסה באזור.

לדברי שרון ניסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "רשות נחל הקישון מתכננת להקים פארק צפרות במורד הנחל שיגדיל את שטחו של בית הגידול הדרוש למיני ציפורים שונות השוכנות בנחל, ביניהן הקורמורן הגדול. כך בעתיד יוכל הציבור ליהנות ממצפורי מסתור לצפייה בעופות המים בקישון".