בשורה לבעלי הבתים צמודי הקרקע - מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה לפיצול בתים צמודי קרקע. פוטנציאל ל- 250 אלף דירות להשכרה. פיצול דירות צמודות קרקע יאושר למטרות מגורים בלבד. ניתן יהיה לפצל דירה צמודת קרקע לטובת השכרה לבני משפחה, אולם לא יינתן פטור מהיטל השבחה ככל שיידרש. במסגרת פיצול דירה צמודת קרקע ניתן יהיה להוסיף יחידת דיור נוספת אחת בלבד.

תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שיזם ח"כ אלי כהן (כולנו), יו"ר ועדת הרפורמות. זאת לאחר שאושרה בדיון בוועדת הרפורמות בו השתתפו נציגי הרשויות לשלטון מקומי, יו"ר לשכת השמאים, נציגי לשכת עורכי הדין, נציגי פורום ה- 15 (הערים הגדולות), ובהמשך לאישור החוק במליאה בקריאה טרומית בחודש נובמבר האחרון.

הצעת החוק של ח"כ אלי כהן הינה על רקע המחסור בשוק הדירות להשכרה, בעיקר עבור זוגות צעירים, שניכר בעליית מחירי השכירות בשנים האחרונות בד בבד למחסור בדירות של 2-3 חדרים שבנייתם הלכה והתמעטה. הצעת החוק תאפשר לבעלי בתים צמודי קרקע לפצל את דירתם לדירה נוספת בהליך מקוצר ובתנאי ששטח כל אחת מהדירות יהיה בהתאם לזה שתקבע הועדה. עוד קובע החוק כי בכל דירה יהיה חובה לכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים. מדובר בהוראת שעה לחמש שנים בחוק התכנון והבנייה, בתקווה שעד אז יבוא פתרון כולל למצוקת הדיור.

התיקונים הבאים יוכנסו לחוק:

פיצול דירות צמודות קרקע יאושר למטרות מגורים בלבד.

ניתן יהיה לפצל דירה צמודת קרקע לטובת השכרה לבני משפחה, אולם לא יינתן פטור מהיטל השבחה והוא יחול ככל שיידרש.

במסגרת פיצול דירה צמודת קרקע ניתן יהיה להוסיף יחידת דיור נוספת אחת בלבד.

לקראת הדיון המתוכנן לפני ההצבעות בקריאה 2 ו- 3 תידרש הועדה להכריע בסוגיות הבאות:

הפחתת הגודל המינימלי של יחידת דיור שתפוצל - על פי הערכות השטח המינימלי ליחידת דיור יופחת מ- 60 מטר ל- 50 .

האם לאשר פיצול בבנייה רוויה לבקשת ח"כ ישראל אייכלר, בעניין זה ככל הנראה שהבקשה תידחה על מנת לא ליצור עומס על התשתיות הציבוריות ומצוקת החנייה.

בגין אילו תב"עות יותר הפיצול - על פי המסתמן ההקלה תחול על תב"עות שאושרו לפני שנת 2011.

מיסוי דירה שלישית - הועדה מעוניינת לקדם החלטה שבמקרה של פיצול דירות, מיסוי דירה שלישית לא יחול וזאת במטרה לעודד פיצול דירות שיסייע להגדלת המלאי לשכירות.

פיצול יחידות דיור במושבים - על פי המסתמן בדיון יאושר פיצול יחידות דיור גם במושבים.

צילום: מיכאל אפריאט

ח"כ כהן, מוביל החקיקה: "מצוקת הדיור, הגידול במספר הזוגות הצעירים המתחתנים מדי שנה, עליית תוחלת החיים והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, מחייבת היערכות מיידית להגדלת מלאי הדירות להשכרה, ובמיוחד דירות בנות 2 - 3 חדרים. בהתאם, הצעת החוק האמורה תגדיל את היצע הדירות הקטנות להשכרה עבור הזוגות הצעירים, ותסייע בידם לחסוך את תשלומי הארנונה והאחזקה השוטפת".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS