ח"כ יעקב פרי (יש עתיד) במתקפה חריפה על שר האוצר, כחלון, בעקבות דבריו אתמול במליאת הכנסת: "שר האוצר, נראה שנבהלת, הבנת שאינך איש בשורה לעם ישראל. במקום לדאוג לאזרחים אתה עסוק בלתת שוחד פוליטי". "שר האוצר העלה על ראש שמחתו את התעסקותו בבנקים אבל שותק כשמדובר בחברים שלו ממונופול הגז."

פרי: "שר האוצר, נראה שנבהלת, הבנת שאינך איש בשורה לעם ישראל והיית חייב למצוא שעיר לעזאזל. נבהלת כי מחירי הדיור לא יורדים
פרי: "שר האוצר, נראה שנבהלת, הבנת שאינך איש בשורה לעם ישראל והיית חייב למצוא שעיר לעזאזל. נבהלת כי מחירי הדיור לא יורדים

"זו ממשלה שהופכת משלטון הרוב לעריצות הרוב והחליטה שהיא מעדיפה את שרידותה היום על חשבון המחר של אזרחי ישראל" ח"כ יעקב פרי (יש עתיד), במהלך נאומו על תקציב המדינה במליאה: "זו ממשלה שהופכת משלטון הרוב לעריצות הרוב, ושר האוצר כחלון, נותן יד לדבר הזה. הוא נותן יד להתנהלותה של ממשלה כושלת ששמה בראש מעייניה לא את הציבור כולו אלא את שרידותה ואת מקורביה. חוק ההסדרים שהבאתם לכנסת הוא מחורר, לא מבושל, כאילו לא הייתה לכם שנה להכין אותו. החוק הזה הוא בעיקר בשורה לעורכי הדין שיזכו להתפרנס ממנו. הממשלה הזו החליטה שהיא מעדיפה את שרידותה היום על חשבון המחר של אזרחי ישראל".

בתגובה לדבריו של שר האוצר אתמול במליאת הכנסת אמר פרי: "שר האוצר, נראה שנבהלת, הבנת שאינך איש בשורה לעם ישראל והיית חייב למצוא שעיר לעזאזל. נבהלת כי מחירי הדיור לא יורדים, כי קבלנים קורסים ואין מי שיבנה את הבתים, כי בתוך שנה ההון העצמי לרכישת דירה זינק ב-175 אלף ש"ח, עלות המשכנתאות עולה והזוגות הצעירים ממשיכים לגור אצל ההורים".

והוסיף: "שר האוצר נותן ידו לשוחד פוליטי. מחלק מיליוני שקלים מהכיס של עם ישראל למקורבים, לחברי כנסת אינטרסנטים, רק כדי להשאר על הכסא. מעתה, יידע כל אזרח בישראל שהכסף שלו הולך לפי שיקול דעתו הבלעדי של ח"כ אורן חזן". שר האוצר העלה על ראש שמחתו את התעסקותו בבנקים. כולנו אוהבים תחרות ומסכימים שיש להתערב היכן שיש כשלי שוק. אבל כאשר מדובר בגז, נושא חשוב למשק המדינה, היום ולדורות הבאים, מעדיף שר האוצר לשתוק. שר האוצר, שיקרת לבוחריך, שיקרת להם שאתה בעדם ולא בעד חבריך, שיקרת להם שתתעסק במונופול הגז לטובת האזרחים כולם, אבל רגע אחרי שנכנסת לתפקיד- פתאום שתקת, פתאום אינך יכול".