מסלול ירוק לשיקום דירות שניזוקו בשריפה ראש העיר יונה יהב: "בימים אלה אנו מתמקדים בשיקום שכונות שנפגעו ובהשבת החיים למסלולם.

כלים
מסלול ירוק לשיקום דירות שניזוקו בשריפות בחיפה
מסלול ירוק לשיקום דירות שניזוקו בשריפות בחיפה

אנחנו לא חוסכים במשאבים או במרץ על מנת להקל על התושבים ככל הניתן. בכל הנוגע לאלו שבתיהם נפגעו בשריפה נסיר כל מחסום בירוקרטי על מנת להבטיח כי הליכי רישוי הבניה יהיו מהירים ולא יהוו חסם או גורם מעקב" יחידה ייעודית במינהל הנדסה בעיריית חיפה תטפל בהיתרי בנייה הנדרשים לשיקום מבנים שניזוקו בשריפה. צוות היחידה ילווה באופן אישי בעלי מבנים שעבודות השיקום בהם טעונות היתר על מנת להבטיח מענה מהיר ויעיל לכל סוגיה העלולה להתעורר במהלך הליך הרישוי אשר יינתן תוך ימים ספורים מיום הגשת הבקשה.

מהנדסי הבניין של עיריית חיפה איתרו כ – 800 דירות שניזוקו ברמות שונות כתוצאה מהשריפה. בימים אלה בוחנים מהנדסי ושמאי מס' רכוש את מידת הנזק בכל אחת מהדירות.