במסגרת מהדורת החדשות "אולפן שישי" בערוץ 2, פורסמו פרטים רבים מתוך חקירת הגב' שרה נתניהו בפרשה המכונה "פרשת מעונות ראש הממשלה". פרשה זו כוללת מספר פרשיות משנה בעניינן עולה חשד לביצוע עבירות פליליות על ידי הגב' נתניהו.

מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, ניקוי אורוות (קרדיט : Cc-by-sa-3.0)
מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, ניקוי אורוות (קרדיט : Cc-by-sa-3.0)

הפרקליטות טרם גיבשה החלטה אם להגיש כתב אישום בעניינה של הגב' נתניהו ואם נדרשת השלמת חקירה נוספת על ידי המשטרה. עוד להבנתנו חומרי החקירה טרם הועברו לגב' נתניהו או למי מטעמה. בנסיבות אלו עולה החשד כי פרסומים אלו התאפשרו, למעשה, בעקבות הדלפות של גומרים מתוך מערכת אכיפת החוק, המשטרה או הפרקליטות של חומרי חקירה פעילה בסוגיות חשובות ומהותיות בה מעורבת אשת ראש הממשלה ובהן, בירור ביצוע עברות של קבלת דבר במרמה על ידי הגב' נתניהו.

לא זו בלבד שהדלפות אלו מפריעות להליך החקירה התקין, אלא שאלו פוגעות פגיעה קשה בתדמיתה של המשטרה אשר מאפשרת, במעשה או במחדל דליפה של חומרי חקירה כאלו. הדלפות אלו עלולות אף לעלות כדי שיבוש הליכי חקירה ופוגעות פגיעה קשה בתקינות ההליך הפלילי ובטוהר ההליך המשפטי כולו.

נוכח הדברים ונוכח הרצון להגיע לחקר האמת ולמצות את החקירה באופן מלא ותקין, קוראת התנועה ליועמ"ש לפעול באופן מידי ולהורות למח"ש לפתוח בחקירה לאיתור הגורמים המדליפים על מנת שלא יישנו מקרים כאלה בעתיד ועל מנת להבטיח קיומו של הליך פלילי תקין וטהור.