שירות בתי הסוהר הודיע למרכז המשפטי עדאלה כי בכוונתו לבצע בדיקות לאסירים/ות המסווגים/ות כביטחוניים/ות, לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס וסרטן השד

אסירים בטחוניים. ישראל תשמור עליהם מסרטן. צילום: שירות בתי הסוהר
אסירים בטחוניים. ישראל תשמור עליהם מסרטן. צילום: שירות בתי הסוהר

החלטה זו התקבלה בעקבות פנייה של עו"ד אראם מחאמיד ממרכז עדאלה בה נטען "בהתאם להוראות שב"ס אסירים אינם יכולים לפנות לקופת חולים בעצמם ולדרוש ביצוע הבדיקה הנ"ל, וענייניהם הרפואיים אמורים להיות מטופלים בין כתלי בית הסוהר ובאחריותו המלאה של שב"ס. חובת בית הכלא להעניק טיפול ובדיקה רפואית לאסיר נובעת הן מהוראות ותקנות שב"ס והן מזכותם של האסירים לקבל טיפול רפואי."

בתגובה לפנייה זו, כתב ד"ר לאוניד גפט, ראש ענף רפואת האסיר בשירות בתי הסוהר, למרכז עדאלה כי "שירות בתי הסוהר מתכנן לבצע בקרב האסירים המשתייכים לאוכלוסיית היעד סקר לגילוי דם סמוי בצואה אחת לשנה, ועל בסיס דו-שנתי ביצוע ממוגרפיה- על פי המלצות משרד הבריאות"

יחד עם זאת, שירות בתי הסוהר טרם הגיב לדרישת עדאלה לספק לכלל האסירים המסווגים כביטחוניים את סל הבריאות, לרבות טיפולים רפואיים מניעתיים.

ד"ר גפט כתב כי "שירות בתי הסוהר יבחן ביצוע סקרים נוספים בתחום הרפואה- בהתאם להמלצות ספציפיות ממשרד הבריאות וע"פ המגבלות התקציביות והתפעוליות של הארגון."

במרכז עדאלה אומרים בתגובה כי "הזכות של אסירים פלסטינים לטיפול רפואי אינה מותנית בשיקולים התקציביים של שירות בתי הסוהר. האסירים אינם יכולים לגשת באופן עצמאי לטיפול רפואי, ולכן מוטלת החובה על הגוף אשר מחזיק אותם להעניק להם טיפול רפואי בהתאם לזכותם לחיים, בריאות וכבוד. על כן אנו נמשיך לדרוש משירות בתי הסוהר לספק לכלל האסירים המסווגים כביטחוניים את סל הבריאות."