המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, רו"ח גבריאל מימון, החליטה להמליץ לממשלה על הקמת שלושה ישובים חדשים למפוני גוש קטיף בחפץ חיים (גני טל) , יסודות (נצר חזני) ואמציה (קטיף). בשלושת המקרים אושרו בעבר על ידי מוסדות התכנון תכניות שכללו הרחבת הישובים, עבור התיישבות מפוני גוש קטיף

כלים
כעת החליטה המועצה להיענות לבקשת המתיישבים להכיר בהרחבות אלה כישובים חדשים, ולאפשר להם לנהל חיי קהילה נפרדים בישוב נפרד.

מנכ"ל משרד הפנים, רו"ח גבריאל מימון, אמר "כי אין במקרה זה צורך בהוספת תשתיות, שכן התשתיות לישובים כבר קיימות. כמו כן, אין מדובר בהוספת ישובים מכיון שמדובר בישובים שהיו כבר קיימים ופורקו. יש לתת לתושבים שסבלו רבות בעקבות ההתנתקות להקים את ביתם במסגרת הקהילתית שאליה הם רגילים".

ההחלטה התקבלה לאור ייחודיות המקרה, ולמרות שהיא עומדת בניגוד למדיניות התכנון הארצית המעדיפה חיזוק ישובים קיימים על פני הקמת ישובים חדשים, ולאחר שהמועצה דנה בנושא ארוכות ובכובד ראש ושמעה את נציגי המועצות האזוריות הרלוונטיות, לרבות בחינת חלופות אחרות, כדוגמת שני וועדים לאותו ישוב. עתה תועבר ההמלצה לממשלה, אשר תחליט האם לאשר את הקמת היישובים.

התכנון המקורי, וכך גם הוצג לאורך כל הדיונים הקודמים במוסדות התכנון - היה להרחיב את היישובים הקיימים ולקלוט בהם את המפונים. אולם התושבים המיועדים ביקשו עצמאות נפרדת באמצעות הקמת 3 יישובים חדשים, בניגוד למה שהוצג לאורך כל הדרך.

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "מדובר בהחלטה אומללה, מקוממת ומיותרת. מדובר בחיזוק המגמה הפסולה של יצירת התבדלות קהילתית והקמת יישובים קטנים ונבדלים עבור כל חלקיק קהילה, תוך פיצול של התכנון הכולל לתתי יחידות תכנוניות קטנות. כל זאת, במחיר גבוה מבחינה סביבתית, חברתית וכלכלית, בוודאי במחוז המרכז, בו אין כל הצדקה לאפשר הקמה של יישובים חדשים. יש להדגיש כי התכניות הקיימות כעת, במסגרת היישובים הקיימים, נותנות מענה מלא ומיידי לצרכי הדיור של המפונים. אישור היישובים החדשים הוא כניעה למצג שווא שהוצג למוסדות התכנון לאורך כל הדרך, לפיו מדובר בהרחבה ולא ביישובים חדשים. לו היה ידוע מראשית הדרך כי מדובר ביישוב חדש, לא מן הנמנע כי ההחלטה המתקבלת היתה שונה, בוודאי במחוז המרכז."