מליאת המועצה האזורית זבולון, אישרה את הקמתו של מכון לטיהור שפכים בשיטת אגנים ירוקים בשיתוף המינהל לפיתוח תשתיות ביוב. הקמת המט"ש "זבולון" תחסוך את הצורך בשדרוג יקר של קווי הולכה קיימים באורך 12 ק"מ ושתי תחנות שאיבה ותאפשר קידום תכניות בנייה למגורים של שכונות חדשות ביישובי המועצה. ההיקף הכספי הכולל של הקמת מכון הטיהור נאמד בכ-8 מיליון ₪

כלים
לאחר התייעצות עם מיטב המומחים בתחום והצגת תכנית מפורטת, אישרה מליאת המועצה האזורית זבולון את הצעתו של ראש המועצה דב ישורון להקים מכון לטיהור שפכים שישרת את תושבי יישובי המועצה. לדברי ראש המועצה האזורית זבולון, דב ישורון, "ההחלטה להקים מכון לטיהור שפכים במועצה, נועדה בראש ובראשונה על מנת להפחית בשיעור ניכר את העומס הקיים על מערכת הולכת השפכים המגיעה עד למכון לטיהור שפכים בחיפה. גזבר המועצה האזורית זבולון עודד יניב המוביל את הפרויקט, מוסיף כי, "הפחתת העומס יביא לפתרון סביבתי לטיפול עצמאי בשפכים וניצול קולחים לטובת החקלאות." המכון לטיהור שפכים החדש של המועצה האזורית זבולון, אמור לטהר כאלף מ"ק ליום של יישובי המועצה ובהם: רמת יוחנן, כפר המכבי והכפרים ראס עלי וחוואלד, מתחם המועצה ובית הספר. עודד יניב מסביר כי, "שיטת הטיהור של המכון לטיהור שפכים החדש היא אקולוגית, ידידות לסביבה והעלות הצפויה הינה כמחצית מהמחיר לטיהור השפכים שמתבצע כיום ע"י המכון לטיהור שפכים בחיפה. כמו כן, בשיטה זו לא נוצר זיהום ואין ריח " .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS