יש מי שבונה כבר את בית המקדש בירושלים: הרבי מליובאוויטש קרא לפני 40 שנה לעסוק בנושאים אלו, במיוחד בימי החורבן * בעשרות בתי חב"ד ברחבי ירושלים ישנם בימים אלו שיעורים והרצאות בנושא

כלים

בתי חב"ד בירושלים נערכים בימים אלו לקליטת המבקרים הרבים בעיר בימי בין המצרים עם הרצאות ושיעורים מעניינים בנושא בית המקדש, המעניין בימים אלו יותר ויותר אנשים ברחבי הארץ והעולם, יהודים ושאינם. שליח חב"ד לשכונת הר חומה, הרב שניאור כהן שליט"א אומר: " בית המקדש יירד בנוי ומשכולל מהשמיים כך מפורש בדברי רש"י בפירושו לתלמוד במסכת סוכה. "

בנוסף יחד עם שליחי חב"ד לעיר הקודש, מזמין הרב כהן שליט"א את אזרחי המדינה, תושבי העיר והמבקרים הרבים להשתתף בבניית המקדש ואומר ש"אמנם לא מדובר בבניה פיזית תפקידנו אבל בהחלט העיסוק בבניין המקדש מעניין יותר ויותר ציבורים רבים וכיום ניתן למצוא ספרים רבים, מכונים, הרצאות ומצגות אין ספור שכל כולם מדברים על המקדש, בניינו, מבואותיו, כליו, העבודות בו והעובדים בו. ומהעיון בדברי המדרש תנחומא נראה שלימוד זה נחשב אף לבניה של המקדש בפועל, ואלו דברי המדרש: "אמר לו הקב"ה ליחזקאל: גדול קרייתה בתורה כבנינה. לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבנין הבית".

בנוסף, בחב"ד ירושלים, הבית הפתוח לכל אחד, ביקשו להזכיר שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ימי החורבן, העיסוק בתורת הבית הולך וגובר, ואכן בעשרות בתי חב"ד ברחבי ירושלים ישנם בימים אלו שיעורים והרצאות מרתקות בנושא הכוללות לימוד "הלכות בית הבחירה" מספר משנה תורה לרמב"ם, במשנה מסכת תמיד העוסקת בצורת הבית והעבודות בו ובספר יחזקאל בתחילתו שם מתנבא על בניין בית המקדש העתיד.

כמו כן, מזכיר הרב כהן שליט"א כי"ישנה התעניינות רבה של כל הציבור בכל המגזרים בנושא זה שהיה נראה לוטה בערפל הן לעמך ישראל והן לתלמידי חכמים ועכשיו מתבהרים דברים מרתקים על אופן בניית המקדש, הכלים המיוחדים שבו ואופן השימוש בהם", הרבי מליובאוויטש קרא לפני 40 שנה לעסוק בנושאים אלו, במיוחד בימי החורבן, כך שלימוד זה יחיש את בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו."