בטקס חגיגי שנערך בימים אלה בליטא נחתם הסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאקדמיה הליטאית למדעים. בטקס השתתפו נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - פרופסור ניליכהן, שגריר ישראל בליטא - אמיר מימון; ופרופ' וולדמאראס רזומאס - נשיא האקדמיה הליטאית למדעים

כלים
(מימין לשמאל):  מר אלגירדאס בוטקוויץ - ראש ממשלת ליטא, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - פרופסור נילי כהן, השגריר אמיר מימון ופרופ' וולדמאראס רזומאס - נשיא האקדמיה הליטאית למדעים.
(מימין לשמאל): מר אלגירדאס בוטקוויץ - ראש ממשלת ליטא, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - פרופסור נילי כהן, השגריר אמיר מימון ופרופ' וולדמאראס רזומאס - נשיא האקדמיה הליטאית למדעים.

ההסכם מדגיש את רצונן של המדינות לקדם שיתוף פעולה אקדמי, ליזום ולעודד קשרים בין חוקרים ומדענים משתי המדינות, לתמוך ולסייע בביקורי מדענים וחוקרים משתי המדינות, לקדם לשפר ולשדרג את שיתוף הפעולה האקדמי וההבנה בין האקדמיות למדעים. עוד הוחלט בהסכם כי האקדמיות בישראל ובליטא ייזמו כנסים וסדנאות מעת לעת בהשתתפות של שמונה עד עשרה חוקרים צעירים ומבוגרים מכל מדינה. ההסכם תקף עד סוף שנת 2020 ויחודש בתום תקופה זו בהסכמת האקדמיות למדעים של ישראל וליטא.

נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פרופ' נילי כהן הזכירה את המורשת התרבותית העשירה של יהדות ליטא, את מוראות השואה ואת התקווה עם חתימת ההסכם לשיתוף הפעולה המדעי. היא ברכה בטקס אתשיתוף הפעולה הקיים בין המדענים בליטא ובישראל ומסרה כי היא מצפה לחיזוק היחסים המדעיים בעקבות חתימת ההסכם בין שתי האקדמיות למדעים בליטא ובישראל.

לפני הטקס, בפגישה שנערכה בלשכתו עם נשיאת האקדמיה, ראש ממשלת ליטא, אלגירדאס בוטקוויץ סקר את ההתפתחות המחקרית בארצו ואמר כי הוא מוקסם מההישגים של מדינת ישראל בתחום המחקר והחדשנות. עוד ציין כי ליטא לומדת מניסיונה המוצלח של ישראל בשיתוף הפעולה המדעי מול האיחוד האירופי.