פנייה למבקר המדינה בקריאה להחזרת ההוצאות המשפטיות שניתנו בניגוד לדין כחלק ממימון בחירות ליוסי בכר, ראש עיריית בת ים: התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה בקריאה לפעול לאלתר להשבת הכספים אשר הוענקו למר בכר לטובת ייצוג משפטי במסגרת תביעה שהוגשה נגדו לביטול הבחירות כך שאלו יוחזרו לקופה הציבורית

כלים

התנועה פנתה למבקר המדינה בעקבות חומרים אשר הועברו ע"י אלי יריב ובעקבות פרסומים בתקשורת, בבקשה להחזיר כספים שניתנו למר יוסי בכר במסגרת מימון בחירות לעיריית בת-ים בשנת 2015, בניגוד לדין.

מועמד בבחירות זוכה למימון הוצאות בחירות, רק בגין שירות או טובין שניתנו לו, לכל המאוחר, ביום הבחירות ולא לאחריו.

בניגוד להנחיות אלו, ועל פי המידע הידוע לתנועה לאיכות השלטון, מר בכר קיבל כספים גם לטובת ייצוג משפטי במסגרת תביעה אזרחית שהוגשה נגדו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר הבחירות, ושעניינה ביטול בחירות בשל ליקויים שונים הכוללים מתן שוחד וטובות הנאה מצד מר בכר לגורמים שונים שעלולים היו להשפיע על תוצאות בבחירות.

בכך, פעל מר בכר בניגוד לדין שעה שביקש (וקיבל) החזר כספי בגין שירותים משפטיים אשר ניתנו לו לאחר תום הבחירות, דבר אשר כאמור מנוגד להוראות הדין.

לטענת התנועה לאיכות השלטון, "ברור כי מעשיו של מר בכר אינם "בקשר עם הבחירות", כנדרש בדין, שהרי כל מעשיו של מר בכר, כפי שפורטו באריכות בפסק הדין, פגעו ועודם פוגעים בהליך הבחירות - ביושרו, במעמדו ובמהותו ומובן כי לא נעשו לטובתם.

בעשותו כן, אף עקף מר בכר את הנוהל הרגיל והמקובל לטובת אישור הוצאות משפטיות – "נוהל מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי", אשר מחייב את ראש הרשות המעוניין בהשבת הוצאות משפטיות לפנות ליועץ המשפטי של הרשות כך שהנושא יידון במסגרת הוועדה המקצועית ברשות המקומית המיועדת לכך. מר בכר לא עומד בתנאי הזכאות כפי שקבועים בנוהל האמור, בין היתר משום שאין קשר סיבתי ישיר בין מילוי התפקיד עליו הופקד וכי לא זכה בתביעתו.

מתן כספי ציבור אלו למר בכר מסבים פגיעה קשה לאמון הציבור כאשר ניתן פרס כספי מכיסו של אותו ציבור שראש העיר שלו מעל באמונו. לא יעלה על הדעת כי מי שנקבע כלפיו שפגע בטוהר הבחירות אשר בבסיסו של כל משטר דמוקרטי, שניצל את מעמדו כראש עיר, שביצע שוחד בחירות ושמעשיו מחייבים עריכת בחירות חוזרות המלוות בעלויות כספיות גבוהות, לא יישא בעלויות הכספיות של ייצוגו המשפטי. לכך ברור כי אין לתת יד."