התאחדות התעשיינים הציגה הבוקר (ג') בועדת הכספים של הכנסת, נוסחה כלכלית אפשר תאפשר להפחית את העלאת הארנונה הצפויה בשנת 2017, מ- 500 מיליון שקל ל- 200 מיליון שקל בלבד

כיום נוסחת חישוב הארנונה מורכבת מ-50% מדד השכר הציבורי ו-50% מדד המחירים לצרכן. בפועל, משקל השכר בסל ההוצאות של הרשויות עומד על 36% בלבד. לאורך זמן, השכר הציבורי עולה בשיעורים גבוהים יותר ממדד המחירים לצרכן. ולכן, הרכב נוסחת העדכון גורם לעלייה בלתי מוצדקת בתעריפי הארנונה. אילו הנוסחה הייתה משקפת את הרכב הוצאות הרשויות המקומיות בפועל, שיעור העדכון לשנה הבאה היה מסתכם ב-% 1 בלבד, כך שניתן היה לחסוך 200 מיליון שקל למשלמי הארנונה.נכון להיום שיעור עליית הארנונה לשנת 2017 יעמוד על 1.77%.

המשמעות הכספית היא תוספת נטל עלות של 465 מיליון שקל לכלל המגזרים, וזאת לפני העלאות חריגות. זאת בעוד שמדד המחירים לצרכן בתקופה הקובעת ירד ב-0.9%. בין 2006-2016, שיעור הארנונה עלה בכ-25%, בעוד שמדד המחירים לצרכן עלה בכ-18.5% בלבד. כיום הכנסות הרשויות המקומיות מארנונה עומדות על כ-26 מיליארד שקל, מתוכם כ-13 מיליארד שקל במגזר העסקי.

מנהל תחום מימון ותמריצים ממשלתיים בהתאחדות התעשיינים, אורן הרמב"ם, אמר לחברי הועדה כי "מפעלי התעשייה מוציאים מדי שנה כשלושה מיליארד שח על הארנונה. זוהי הוצאה קבועה שאינה תלויה ברווח או בהכנסה ועל כן הנטל שלה מכביד במיוחד בתקופה של האטה כלכלית, כמו בימים אלו. מנגד, רמת שביעות הרצון של המפעלים מהשירותים המסופקים להם על ידי הרשויות המקומיות הינה בינונית ומטה ".

כמו כן טענה התאחדות התעשיינים בפני חברי הועדה, כי יש לעדכן את הנוסחה בחוק בהתאם למבנה הוצאות הרשויות המקומיות. בעבר, הופעל מקדם התייעלות בשיעור 20% על נוסחת עדכון הארנונה, שהיה מקזז את שיעור העלייה. מקדם זה בוטל בשנת 2013 . אילו יוחזר מקדם ההתייעלות, ניתן יהיה לקזז 0.35% משיעור העדכון לשנה הבאה, כך שהדבר יחסוך למשלמי הארנונה 95 מיליון שקל לשנה הקרובה. על כן יש להחזיר את מקדם ההתייעלות בשיעור 20% לנוסחת העדכון.

בנוסף דרשה התאחדות התעשיינים מחברי הועדה כי אישור העלאות חריגות יינתן רק לרשויות הנמצאות בתהליך הבראה או התייעלות. כיום מדי שנה מוגשות עשרות בקשות להעלאות חריגות ע"י הרשויות המקומיות, מעבר לשיעור העדכון הכללי. שיעור לא מבוטל מהבקשות מאושרות ע"י משרדי הפנים והאוצר. כמו כן, קיימות רשויות אשר מגישות בקשות המאושרות מדי שנה, דבר המביא לעלייה חדה של עשרות ומאות אחוזים בתעריפי הארנונה מעבר לעלייה המבוצעת בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק.

בנוסף לטענת התאחדות התעשיינים, כיום אין תמורה עבור תשלום הארנונה – בסקר מקיף שעורכת התאחדות התעשיינים מדי שנה, עולה שרמת שביעות הרצון מהשירותים המסופקים למפעלים באזורי התעשייה הינם בינוניים ומטה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS