הופקדה תכנית רמ"י ל 3,700 יחידות דיור בבאר יעקב במקום המתחם המתפנה ממחנה צריפין

תכנית צריפין - מתחם 1
תכנית צריפין - מתחם 1

תכנית צריפין- מתחם 1 המקודמת ע"י רשות מקרקעי ישראל, הופקדה לפני מספר ימים. כתכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בת כ-3700 יחידות דיור. צריפין מתחם 1 הנו חלק מתכנית שלד לפינוי צריפין. המתחם, בשטח של כ-468 דונם, כולל כיום מחנות צבאיים הצפויים להתפנות עד לשנת 2020.

התוכנית שקודמה בותמ"ל, עתידה ליצור שכונת מגורים חדשה בת כ-3700 יח"ד, הכוללת מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים וכן ומתווה מערכת דרכים חדשה.

התכנית משתלבת בפיתוח המגורים בצפון באר יעקב ומשלימה אזורי תעסוקה קיימים הסמוכים לדרך 44. התכנית תתרום להיקף ומגוון היצע התעסוקה והמגורים של המועצה המקומית באר יעקב בהתאמה לתכנית השלד ותכנית המתאר של באר יעקב.

עקרונות התכנון העומדים בבסיס התכנית הנם: יצירת "בלוקים" עירוניים, יצירת "רשת ירוקה" משלימה בשכונה, מיקום ושילוב מבני ציבור קטנים במרכז "בלוק" המגורים, בינוי לגובה המשולב עם בנייה מרקמית, יצירת שדרה ירוקה-"דיאגונל רובעי" המקשר בין המתחמים אל הפארק והמעטפת הירוקה, שימור עצים, חורש ושדרות, יצירת מעטפת ירוקה ותכנון חזית מסחרית לאורך דרך מס' 40.

הליך התכנון נערך בתיאום מול המועצה המקומית באר יעקב, משרד הביטחון, משרד הבריאות, קק"ל ואחרים

הסטנדרט התכנוני במקום גבוה ומשלב בין מגורים, שטחי ציבור ושטחים לצורכי ציבור מקומיים כגון מעונות, גני ילדים, גני משחק וכל שטחי הציבור הנדרשים לצורכי החינוך היסודי והעל יסודי. כמו כן,זוכה המרחב הציבורי להעדפה מודגשת בתכנית ומאפשר תנועה של הולכי רגל ורוכבי אופניים באמצעות שילוב של מדרכות רחבות.

המתחם מקודם באמצעות חברת תיק פרויקטים, בשיתוף האדריכל אלי פירשט ממשרד "מזור-פירשט אדריכלים ומתכנני ערים"

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS