בבית הספר חוואלד ראס עלי שבמועצה האזורית זבולון שמים דגש על לימוד והנגשת השפה האנגלית לתלמידים ולאחרונה, התקיים יום שיא במהלכו נחשפו התלמידים לשפה האנגלית

בבית הספר חוואלד ראס עלי שבמועצה האזורית זבולון שמים דגש על לימוד והנגשת השפה האנגלית לתלמידים
בבית הספר חוואלד ראס עלי שבמועצה האזורית זבולון שמים דגש על לימוד והנגשת השפה האנגלית לתלמידים

יום השיא באנגלית, שהתקיים ביוזמתה של המורה לאנגלית חולוד סויד, התנהל בשני חלקים, כאשר בחלק הראשון צפו כל תלמידי בית הספר בהצגות של תלמידים מכיתות ד'- ו', במהלכן המציגים שרו שירים בשפה האנגלית באופן שוטף. בחלק השני, התקיימו הפעלות בתוך הכיתות, שבמהלכן, התלמידים חולקו לקבוצות שעברו בתחנות שונות בכיתה, כאשר בכל אחת מהן למדו והתנסו בשפה האנגלית. גם תלמידי כיתות א' ו ב' התנסו בדרכן בשפה ונחשפו לאותיות באנגלית באמצעות הכנת ספר אותיות אישי וצביעת שמם הכתוב באנגלית.

מנהל בית הספר חוואלד ראס עלי, מוחמד חילף, אמר, "מטרת היום, הייתה לחשוף את התלמידים לשפה האנגלית, תוך הבנה כי שפה זו היא כלי למוביליות חברתית והצלחה. חשוב לי שהתלמידים יתרגלו את השפה וישתמשו בה. המורה לאנגלית וצוות בית הספר ראיים להערכה ולשבחים על פעילותם ובזכותם, יום השיא באנגלית היה מוצלח, מאתגר ומלמד".