בית משפט השלום בירושלים, כב' השופט דוד שאול גבאי ריכטר, עצר ושיחרר בתנאים מגבילים קבלן בניין מירושלים, העובד בתחום כבר כעשרים שנה, בחשד כי העלים הכנסות של מיליוני שקלים לאורך השנים, לא פתח תיק ברשות המסים ומשכך גם לא ניהל ספרים ולא הוציא חשבוניות מס כנדרש. החשוד נחקר על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום

כמפורט בבקשת המעצר, החשוד, שבלי בן איברהים עלקם (60), מא-טור, העוסק בעיקר בתוספות בנייה ובעבודות שיפוצים, לא פתח מעולם תיק ברשות המסים ולא דיווח על כל הכנסותיו לאורך השנים.

רק לאחרונה עשה הקבלן הסכם שבעל פה לבניית שלד של בית בביתר עילית בסכום של כ- 900,000 ₪. כמו כן, החשוד שילם משכורות לעובדיו מבלי לדווח על כך ולא ניכה מס במקור. על פי הערכות החוקרים, עומדות הכנסותיו של עלקם בשנים האחרונות בלבד בכ- 2 מיליון ₪.

נגד החשוד נפתחה חקירה גלויה במסגרתה נערך חיפוש בביתו ונתפשו מסמכים. לאחר החיפוש, הובא החשוד לחקירה ובה קשר עצמו לחשדות, זאת בנוסף לעדויות הקושרות אותו לחשדות.