הופקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל שקודמה על ידי מרחב עסקי צפון לבניית שכונת מגורים בישוב הבדואי ביר אל מכסור בצפון הארץ. מרחב צפון ברשות מקרקעי ישראל זיהה את מצוקת הדיור ממנה סבל הישוב במשך שנים ובתיאום מלא עם ראש המועצה, מהנדס המועצה וצוותו איתר יחד עם מח' תכנון של המרחב את חטיבת הקרקע הזו לתכנון מפורט.

התכנית שחלה ברובה על קרקעות מדינה תאפשר תוספת אוכלוסייה של מעל 4,000 נפש. התכנית כוללת גם שטח לתעסוקה ולתעשייה קלה מטרה לשפר את האיתנות הפיננסית של הישוב ביר אל מכסור ולתת פתרונות לתעסוקות הקיימות כיום במקומות מיושבים.

התכנית תואמת לתכנית המתאר של הישוב, לתכנית המתאר המחוזית ולתכניות מתאר ארציות וכוללת תמהיל של דפוסי מגורים, מסוף תחבורה, חניון ושטחי מסחר הדרושים ברמה הכלל עירונית לצד אזור תעשייה מקומי . שילוב אזור תעשייה בגבולות התכנית צפוי לסייע לישוב הן בהיבט הפיננסי, הן בהיבט של מתן אפשרות להוצאת תעשייה הגורמת מטרדים מאזורי המגורים והן בהיבט של עידוד תעסוקת נשים במגזר הבדואי.

התכנית מציעה תוספת של מעל 1000 יח"ד בפריסה ובבינוי כולל של כ 720 יח"ד בקרקעות המדינה ברמה מפורטת ועוד כ- 410 יח"ד ברמה מתארית המצויות בקרקע בבעלות פרטית. יתרת שטח התכנית כולל שטחים לצורכי ציבור, בית עלמין, שצ"פ מרכזי , מסחר, מסוף וחניון רכב. בין שני החלקים מחברת דרך מקומית , אשר תשרת את התנועה עבור כלל הישוב.

החלק המיועד למגורים ומוסדות ציבור נמצא בדרום התכנית עם גישה מתוכננת מדרך 79. התכנון מקיף את אזור בית הקברות אשר סביבו יהיה שצ"פ ושטח למבני ציבור. שטח התעסוקה מחולק למתחמי תעסוקה קטנים עבור מלאכה ותעשיה קלה. לתכנית נערכו דוחות סביבתיים לאזור המגורים ולאזור התעסוקה. בנוסף נערך דוח אקוסטי לתכנית.

התכנית המוצעת הינה בעלת חשיבות רבה לישוב לאור מצוקת הדיור ומחסור בקרקעות מדינה לשיווק. התכנית קודמה ע"י רשות מקרקעי ישראל באמצעות חברה מתכננת איילה רונאל אדריכלים.

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ברשות מקרקעי ישראל, ציין כי מדובר בהמשך מאמצי הרשות לקידום תכנון ופתרון מצוקת הדיור ביישובי המיעוטים השונים. קידום התכנון נערך בתמיכה בשותפות מלאה של מרחב צפון יחד עם הרשות המקומית ועל כך אנו מברכים. התכנית מאפשרת לצד מגורים, שטחי ציבור, מבנים לטובת האוכלוסייה, כבישים ואיכות חיים אפשרית לתושבי הישוב ובאה לענות על מצוקת הדיור הקיימת בו.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS