בשבוע שעבר ערך ראש מנהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה יגאל צרפתי, סיור רשמים ופגישת עבודה בפארק תעשיות צבאים כאורח ראשי הרשויות: רפי בן שטרית מבית שאן, ויורם קרין מעמק המעיינות ועזרא שמיר, מנהל פארק התעשייה. מטרת הפגישה, הצגת הצרכים הייחודיים של הפארק והידוק שיתופי הפעולה בהגברת הסיוע להמשך פיתוחו, לקליטת מפעלים חדשים ושיפור הטבות ותנאים ליזמים.

כלים

עזרא שמיר, מנכ"ל מינהלת הפארק סקר בפני ראש המינהל לאזורי פיתוח ופמלייתו את פעילות המנהלת והסיוע שלה למפעלים בתחומים השונים, מספר המפעלים הפועלים כיום בפארק, מספר העובדים המעוסקים, את עבודות הפיתוח המבוצעות בימים אלו, השטחים הפנויים הקיימים לשיווק ואת תוכניות ההרחבה שמקדמת מינהלת אזור התעשיה.

לדבריו, בראש ובראשונה יש להסדיר את שורת ההטבות והסיוע הממשלתי כמנוף לעידוד יזמים להעתיק את פעילותם היצרנית מאזורי המרכז לפארק צבאים. קבלת קרקע ללא תשלום דמי היוון, סיוע בתשלומי ארנונה, מענק והשתתפות בהכשרת עובדים למפעלים, בחינת אפשרות לקבלת פטור ממכרז לעסקים יצרניים, ומרכזי לוגיסטיקה ומסחר.

בפגישה מסר שמיר ליגאל צרפתי תיק מסודר עם כל הנושאים שעומדים כיום על הפרק. היות שהממונה על משרד הכלכלה ולמעשה השר העומד בראשו הוא ראש הממשלה, ביקשו המשתתפים מצרפתי לפעול במשרד להאצת קבלת החלטות לאישור ההטבות והדרישות השונות.

בפגישה ביקשו המארחים מצרפתי סיוע בהעברת שלושה מפעלי עוגן, שהמשא ומתן עמם נמצא כיום בעיצומו.

עזרא שמיר: " חשוב לי לציין שהמעורבות המשותפת לראש העיר ולראש המוא"ז מהווה נדבך ונכס חשוב בתנופת הפיתוח והאכלוס של הפארק כפי שאנו מצויים כיום. אנחנו רואים בביקור צעד חשוב בהידוק קשרי העבודה ושיתוף הפעולה עם משרד הכלכלה ותמיכתם בהעתקה מפעלים עתירי ידע שיעסיקו עובדים ברמות שכר גבוהות".

כיום מצויים בפארק כ- 17 מפעלים, חלקם בשלב שבו הושלמה רכישת הקרקע להקמתם אבל הם עדיין לא הוקמו. יצוין, כי קיימת התעניינות של יזמים שונים המצויים בשלבים ראשוניים של בחינת האפשרות לרכוש קרקע לצורך הקמת מפעל או באפשרות להעתיק את מפעליהם לפארק.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS