תוצאות מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל אביב: 66.5% מהציבור היהודי מסכים עם אמירתו של הרב הראשי כי מצווה להרוג מחבל שמחזיק בסכין; 64% סבורים שהטרור הפלסטיני והעולמי משתייכים לאותה התופעה; 76% מאזרחי ישראל הערבים חוששים לחייהם וחיי קרוביהם עקב גל הטרור

מדד השלום החודשי של אוניברסיטת תל-אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה המתפרסם היום (ד'), מצביע על הסכמה רחבה עם העמדה כי יש להרוג מחבלים המגיעים לזירה עם סכין אך הסתייגות חלקית ממעורבותם של רבנים בנושאי בטחון. כמו כן, נמצא כי רוב הציבור מסכים עם עמדת ראש הממשלה שהטרור הפלסטיני אינו שונה מהטרור הבינלאומי וכי רוב אזרחי ישראל, היהודים והערבים חוששים לחייהם עקב גל הטרור.

עיקרי המדד:

טרור הוא טרור- על רקע אמירתו של ראש הממשלה כי הטרור העולמי והפלסטיני הם אותה תופעה, הביעו 64% מהנסקרים היהודים ו-55.5% מכלל המדגם הסכמה עם עמדה זו, לעומת 29.5% מנסקרים היהודים ו-35.5% מכלל הנסקרים שטענו כי מדובר בתופעות שונות. בקרב הציבור הערבי 65% סבורים כי מדובר בשתי תופעות שונות (בעוד ש-13% בלבד חושבים כי מדובר בתופעה זהה).

שיתוף פעולה במלחמה בטרור- 65% מהנסקרים הסכימו עם האמירה, כי הביקורת של שרי הממשלה על מדינות אירופה שאינן יודעות להילחם בטרור נכונה לעומת 23.5% שגרסו כי ביקורת זו אינה מוצדקת. מאידך, 46% טענו כי גם אם הביקורת נכונה וגם אם לא, רצוי היה מבחינה מדינית שלא תיאמר, לעומת 41% שסברו הפוך. הציבור הישראלי חצוי בנוגע לשאלה האם בכדי להילחם בהצלחה בטרור ישראל יכולה להסתמך רק על עצמה ללא סיוע בינלאומי- 48% סבורים שישראל יכולה להסתמך רק על עצמה ו-46% סבורים שהיא צריכה סיוע של גורמים בינלאומיים. נתון נוסף, מצביע על כך ש-78% מהנסקרים היהודים, טוענים כי ישראל לא צריכה להסכים לשיתוף פעולה בינלאומי במלחמה בטרור אם כתוצאה מכך לא ייאסר עליה להשתמש באמצעים מסוימים כמו סיכולים ממוקדים או הריסות בתים.

בין מצוות לפקודות- על רקע האירוע בו היה מעורב חייל צה"ל בחברון שירה בפלסטיני, נמצא כי 66.5% מהציבור היהודי הסכימו עם האמירה של הרב הספרדי הראשי, שטען כי "מצווה להרוג מחבל שמגיע עם סכין", לעומת 30% בלבד המתנגדים לאמירה. בהקשר זה, נמצא כי שיעור אלו שמחזיקים בדעה זו גבוה בקרב החרדים (94%) והדתיים (89.5%) ופחות משמעותי אצל חילונים (52%). 53.5% מהנסקרים היהודים, חושבים כי לא מתאים שרבנים יביעו עמדה בנושאים ביטחוניים מסוג זה (לעומת 41% שחושבים הפוך) ו-53.5%, לא הסכימו עם האמירה כי בכדי להילחם ביעילות בטרור מותר להתעלם מזכויות אדם ואזרח (לעומת 41% שהסכימו עם אמירה זו). בהקשר זה , 61% מבוחרי הימין הסכימו עם אמירה זו.

כושר העמידה והחשש מהיפגעות מטרור- על אף הירידה במספר פיגועי הטרור בתקופה האחרונה, 69% מהיהודים ו-76% מאזרחי ישראל הערבים, חוששים שהם או מישהו מהאנשים הקרובים להם יפגעו בגל הטרור. החשש גבוה יותר בקרב מצביעי הימין (74%) לעומת מצביעי השמאל (59%). עם זאת, רוב היהודים (62%) סבורים כי כושר העמידה של החברה הישראלית גבוה יותר מאשר של הפלסטינית (5%) בעוד ש-21% סבורים ששתי החברות יכולות להחזיק מעמד זמן רב ו-6% סבורים ששתי החברות לא יהיו מסוגלות להחזיק מעמד זמן רב.

הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והתבצע בין התאריכים 28 ל-30 במרץ 2016, בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל.