ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק למניעת הטרדות למוקדי חירום ציבוריים של ח"כ ניסן סלומינסקי, עמר בר-לב ומירב מיכאלי.

כלים
ח"כ ניסן סלומינסקי
ח"כ ניסן סלומינסקי

לקראת הקריאה הראשונה, הוועדה החליטה לקבוע עבירה חדשה בחוק התקשורת. עפ"י ההצעה, הטרדת מוקד חירום והצלה – מוקד החירום של המשטרה, מגן דוד אדום, שירותי כבאות והצלה, ומוקד חירום ביטחוני אחר, תהיה עבירה פלילית שעונשה קנס בסך 14,400 ₪. ואולם, המשטרה התנגדה לאכיפה באמצעות עבירות קנס. נציגי המשרד לביטחון פנים הציעו לחסום ולנתק קו טלפון ממנו תבוצע שיחת הטרדה.

על פי הצעת החוק, בוצעו שיחות הטרדה למוקד חירום, יתרה האחראי במוקד החירום בבעל המנוי, באמצעות הודעת sms או בהודעה קולית, שאם הוא לא יחדל מלהפריע, ניתן יהיה לחסום את הקו מלהתקשר למוקד. מנוי שנחסם מלהתקשר למוקד, וביצע שיחות הטרדה נוספות, קצין משטרה יוסמך להורות לחברת התקשורת לחסום את מספר הטלפון, לאחר שלוש שיחות הטרדה, חסימה של ארבעה ימים. לאחר שתי שיחות הטרדה נוספות שיבוצעו לאחר הסרת החסימה, חסימה של שבועיים. במידה ויבוצעו מהקו שתי שיחות הטרדה נוספות, קצין משטרה יוסמך להורות על חסימה קבועה של הטלפון. חסימת קו הטלפון תבוצע רק לאחר שקצין המשטרה יבצע לבעל הקו שימוע. יצוין כי המשטרה חוסמת כניסה של שיחות טלפון מקווים מטרידים, עפ"י נוהל שאושר ע"י משרד המשפטים.

המשטרה תעביר לחברת התקשורת את מספר הטלפון, לצורך ביצוע החסימה. חברת התקשורת שקיבלה את הוראת החסימה, תחסום את הקו באופן מידי ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלת ההודעה. השר לביטחון הפנים ידווח לוועדה אחת לשנה על מספר החסימות שבוצעו.

במהלך הדיון, הועלתה הצעה לחסום גם את מכשיר הטלפון, על מנת שהמטריד לא יחליף כרטיסי סים, וימשיך להטריד באמצעות כרטיס סים אחר. מנהל תחום רישוי במשרד התקשורת מר שחר שיליאן אמר כי חברות התקשורת דיווחו למשרדו על זיוף של מספרי מכשירי טלפון, (מס' ברזל) בכמות שעשויה להגיע ל 100 מכשירים עם אותו מספר. "אם ננתק את המכשיר, אנו עלולים לפגוע במאה צרכנים תמימים". אמר שיליאן. אולם, הוחלט שאם קצין משטרה זיהה שבעל המכשיר יחליף כרטיס סים וממשיך להטריד, הוא יוסמך לחסום גם המכשיר. ח"כ עמר בר-לב תמך בהצעה לחסום גם מכשירי טלפון עם מס' מזויף בדומה להחרמה של רכוש גנוב שנרכש ע"י אזרח תמים.

הצעת החוק תחול על מוקדי החירום של המשטרה ושל כיבוי והצלה. ההצעה לא תחול על מוקד החירום של מגן דוד אדום מכיוון שנציגי מד"א טענו כי הם הצליחו לחסום מעל 90% מהשיחות המטרידות באמצעות חסימה של אותם שיחות. וכן עקב מחסור בכח אדם שיבצע שימוע טרם החסימה לבעל הקו. ח"כ מירב מיכאלי תהתה, כיצד יתכן שמד"א מצליחים לחסום 90% מהשיחות המטרידות, ואילו המשטרה רק 30%.

היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים עו"ד יואל הדר הודיע לוועדה כי עמדת השר לביטחון פנים היא שעם החלת החוק, המשטרה מבקשת לא להשתמש במנגנון הקיים של חסימת שיחות קו המטריד למוקד. ואולם יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי, בעצה אחת עם יוזמי ההצעה בר-לב ומיכאלי, החליטו לקבוע בחוק את מנגנון חסימת השיחות, ורק אם החסימה לא תועיל, ללכת על מהלך של ניתוק קו הטלפון.

מנתונים שנמסרו לוועדה ע"י המשטרה עולה כי בשנת 2015 התקבלו 8,889,279 שיחות טלפון. 2,341,021 מתוכם, שהם כ-26.3%, היו שיחות הטרדה ושיחות הטרדה חסומות. 904,683 שיחות שהוגדרו ע"י המוקד כשיחות הטרדה, ו- 1,436,338 שיחות הטרדה חסומות. (שיחות שבוצעו מקו חסום למוקד בשל הטרדות קודמות) בשנת 2014 התקבלו 9,834,304 שיחות טלפון. 2,775,993 מתוכם, שהם כ-28.2%, היו שיחות הטרדה ושיחות הטרדה חסומות. 1,170,165 שיחות שהוגדרו ע"י המוקד כשיחות הטרדה, ו- 1,605,828 שיחות הטרדה חסומות. (שיחות שבוצעו מקו חסום למוקד בשל הטרדות קודמות)

כאמור, הצעת החוק אושרה להצבעה במליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית.